Poziv udrugama na edukacijski program „Radnopravnost svima!“

Ilustracija: designstripe

K-zona poziva zaposlenice i zaposlenike udruga te osobe na vodećim pozicijama u udrugama na sudjelovanje u edukacijskom programu „Radnopravnost svima!“ koji će se održati 18. i 19. listopada 2023., od 9:00 do 13:00 sati, putem platforme Zoom.

Cilj programa je unapređenje uvjeta rada i organizacijske kulture u udrugama kroz podizanje svijesti osoba na vodećim pozicijama i zaposlenika/ca o predrasudama, stereotipima i diskriminaciji prema LGBTIQ+ osobama i ostalim ranjivim skupinama.

Uzevši u obzir da su diskriminacija i uznemiravanje na radnom mjestu još uvijek veoma učestale pojave, osmislili/e smo edukacijski program kroz koji nastojimo uputiti poslodavce kako da svoju radnu okolinu učine inkluzivnijom, a poslovanje konkurentnijim.

Edukacijski program sastoji se od dvodnevnog programa treninga za razumijevanje izazova s kojim se LGBTIQ+ osobe i druge ranjive skupine suočavaju na radnom mjestu, informiranje o pravima i obvezama zaposlenika/ca i poslodavaca te niza preporuka za unapređenje mehanizama zaštite dostojanstva radnika te unutarnjih i vanjskih poslovnih praksi uključivosti i raznolikosti.

Nakon sudjelovanja u edukacijskom programu, poslodavci će dobiti certifikat LGBTIQ+ radnopravnog poslodavca.

Prijave za sudjelovanje moguće su do 15. listopada, a broj sudionika je ograničen.

Za daljnja pitanja, pojašnjenja i dogovore dostupni/e smo putem e-mail adrese: anja@voxfeminae.net


Povezano