Poučavanje rodnostudijskih tema kroz društveno korisno učenje

U organizaciji Odjela za sociologiju i Hrvatskog sociološkog društva – podružnice Zadar, u utorak, 3. 3. 2020. s početkom u 17 sati u učionici 121 u zgradi Sveučilišta u Zadru na rivi, održat će se predavanje pod nazivom “Poučavanje rodnostudijskih tema kroz društveno korisno učenje”.

Predavanje će održati Brigita Miloš (Odsjek za kulturalne studije, Rijeka, CŽS FFRi), Iva Davorija (Udruga PaRiter) i Ana Ajduković (Udruga Lori).

Radi se o predavanju unutar europskog projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ (Hood), kojega su zajedno pokrenuli Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i tri riječke udruge LORI, PaRiter i SOS Rijeka, s ciljem unapređenje znanja i vještina studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava, ticat će se organizacijskih, sadržajnih i načelnih pitanja koja su se otvarala i, barem dijelom, riješila u procesu uspostavljanja kolegija rodnostudijske tematike koji se odvija metodom društveno korisnoga učenja.

Naglasci će predavanja biti na kvalitetno ostvarenoj suradnji visokoškolske institucije i udruga civilnog društva te na analizi prvih dobivenih rezultata procesa evaluacije kolegija od strane neovisnih stručnjaka.


Povezano