Nomusa Makhubu i Brigitta Isabella: Connecting Art Histories

U srijedu, 22. siječnja 2020., održat će se dva javna predavanja u sklopu istraživačkog seminara „Rodne politike i umjetnost europskih socijalističkih država“, koji se pri Institutu za povijest umjetnosti odvija kao dio programa Povezivanje povijesti umjetnosti (Connecting Art Histories) američke Fondacije Getty.

• Brigitta Isabella, Rewriting Bandung Solidarity from Below
• Nomusa Makhubu, Imbokodo – Understanding the Construction of Gender in South Africa through Visual Art

Program je na engleskom jeziku i otvoren je za javnost.

Biografije predavačica:

Nomusa Makhubu je povjesničarka umjetnosti i umjetnica sa Sveučilišta Cape Town u Južnoafričkoj Republici. Dobitnica je nagrade ABSA L’Atelier Gerard Sekoto (2006.) i Prix du Studio National des Arts Contemporain, Le Fresnoy (2014.). Makhubu je predsjedateljica Južnoafričke umjetničke inicijative (Africa South Art Initiative – ASAI). Članica je Južnoafričke akademije znanosti za mlade (South African Young Academy of Science – SAYAS), suradnica organizacije American Council of Learned Societies (ACLS-AHP) i bivša stipendistica Umjetničke fondacije Omooba Yemisi Adedoyin Shyllon (OYASAF) u Lagosu (Nigerija). Makhubu je bila članicom povjerenstva Nacionalnog festivala umjetnosti, a dobitnica je i nagrade CAA-Getty za 2014. godinu. Suuređivala je tematsko izdanje časopisa Third Text pod nazivom „Umjetnost promjene“ (The Art of Change, 2013.) te ko-kurirala međunarodnu izložbu „Fantastično“ (Fantastic, 2015.). Njezin je trenutni istraživački fokus vezan uz afričku popularnu kulturu, fotografiju, intervencionizam, živu umjetnost i društveno angažiranu umjetnost. Na Sveučilištu Cape Town u Južnoj Africi predaje povijest umjetnosti i vizualnu kulturu.

Brigitta Isabella se u svom istraživačkom radu uglavnom bavi temama vezanim uz geopoetičke aspekte kretanja, migracija i mobilnosti, pritom se koristeći kritičkim teorijama i metodologijama povijesti umjetnosti. Inicijatorica je projekta Od Bandunga do Berlina, umjetničke istraživačke platforme namijenjene promišljanju i spekuliranju unutar povijesnih i geopolitičkih koordinata konferencije u Bandungu iz 1955. i pada Berlinskog zida iz 1989. godine. Rad Brigitte Isabelle vezan je uz KUNCI Study Forum & Collective, istraživački prostor sa sjedištem u Yogyakarti, a članica je i translokalnog uredničkog kolektiva časopisa Southeast of Now: Directions in Contemporary and Modern Art In Asia.


Povezano