Kino Katarina: Jedi, spavaj, umri / Pravo na rad

Novo izdanje Kina Katarina donilo je dva filma: JEDI, SPAVAJ, UMRI (r. Gabriela Pichler, 2012., 104 min) i PRAVO NA RAD: ONAKO KAKO SMO GA OSTAVILE (r. Marica Lalić, Ivan Lasić, 2016., 9 min) koji će biti prikazani u petak, 19. srpnja u 20:30. Gošća uvodničarka je Janica Tomić.

Tema je skandinavski film što znači kontinuitet kritike braka i obitelji, mitova o majčinstvu, dominaciju ženskih likova koji su sve samo ne jednodimenzionalni – od Bergmana i Zetterling do Östlunda ili Langseth, a kao kontrast zrcalnim slikama domaćeg kulturnog ekrana. Događanja u blizini Kina Katarina nameću srodnu temu prava na rad koje je rasapom modela skandinavskih socijalnih država postala tema od krimića do festivalskih miljenika poput Jedi, spavaj, umri (Äta sova dö, 2012).

Debi švedske redateljice novije generacije Gabriele Pichler, Jedi, spavaj, umri portretira prvu i drugu generaciju jugićkih migranata u Švedskoj, uz ostalu galeriju lokalnog white trasha koji iščekuje zatvaranje tvornice i „prekvalifikaciju“ za potrebe tržišta. Hvaljene su glumačke izvedbe naturščika – glavni lik (Nermina Lukić) npr. golom rukom može izvagati mjericu rikole – a pokupili su i razne nagrade za najbolji film, scenarij i režiju.

Devetominutni film koji puštamo kao uvod, Pravo na rad: onako kako smo ga ostavile (2015), art brutovsko je remek djelo mladog hrvatskog filma, o uništavanju splitskog tekstilnog poduzeća Uzor. Minor cinema u svakom zanimljivom smislu tog pojma, film su (u produkciji Skribonauta i Kino Kluba Split) snimili amateri, maloljetnici iz doma za nezbrinutu djecu, što je i potaknulo radnicu koja je vodila borbu za spas poduzeća da ispriča jednu tipičnu prešućenu tranzicijsku priču.

Dr.sc. Janica Tomić, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala komparativnu književnost i anglistiku, kao i dopunski studij švedskog jezika i književnosti. Od 2005. radi kao asistentica, a sada docentica na Katedri za skandinavistiku pri Odsjeku za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i predaje kolegije iz filma i književnosti. U više navrata gostovala na Odsjeku za film i medije Sveučilišta u Stockholmu. Doktorirala je na temi filmova Roya Anderssona i filmskih teorija moderniteta. Od 2013. predaje izborne filmološke kolegije (“Skandinavski film”, “Konteksti suvremene skandinavske kinematografije”) na razini Filozofskog fakulteta i na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. Suradnik Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže od 2005. godine (Filmski enciklopedijski rječnik, Leksikon književno-kulturnog nazivlja, Kazališni leksikon, Hrvatska encikopedija), kao i na filmskim festivalima, ljetnim školama i drugim manifestacijama na temu filma. Područja interesa: sjecišta filmske i kulturalne teorije, švedski i skandinavski film i TV serije, nijemi film, suvremeni američki i europski film.


Povezano