11. ORGAN VIDA – Neodlučne slike

Međunarodni fotografski festival Organ Vida okuplja umjetnike/ce iz cijelog svijeta koje rade u mediju fotografije i/ili u njezinom proširenom obliku i čiji radovi odgovaraju zadanoj temi ovogodišnjeg festivala “Neodlučne slike“.

Ovogodišnja tema u središte stavlja materijalnost slike – radove koji problematiziraju i proširuju poimanje reprezentacije. “Neodlučnost” iz naslova proizlazi iz specifičnog vida presijecanja fikcije i fakcije. Zastupljeni radovi temelje se na slikama koje su u isto vrijeme eksplicitno “lažne”, “nestvarne”, “falsificirane” i “autentične”, no njihova se autentičnost očituje u tome što pokazuju napetosti i kontradikcije suvremene digitalne kulture. Naglasak je, dakle, na slikama koje polaze od vlastite konstruiranosti i fabriciranosti, koje se umjetničkom intervencijom značenjski usložnjavaju, kompliciraju i na vidjelo iznose upravo one procese koji konstrukciju uvjetuju i/ili dovode do komodifikacije, ne uskraćujući pritom gledatelj/ici fantaziju. Zanimaju ih slike čija se političnost očituje prvenstveno u tome kako, a ne isključivo u tome što reprezentiraju.

Na izložbi sudjeluje deset međunarodnih umjetni/ca izabranih putem javnog poziva, a to su:

● Liza Ambrossio “Blood Orange”
● Martha Frieda Friedel “éclat”
● Marko Gutić Mižimakov “Cruising the Manifold, Disoriented”
● Zhao Qian “A Field Guide”
● Oskar Schmidt “Liquid”
● Samar Al Summary “Trust Beauty Bank”
● Indrė Urbonaitė “Flamingos, Moonrise and the Slippers”
● Emilio Vavarella “Amazon’s Stravaganza: A Personal Index of Infinite Consumption”
● Shelli Weiler “Fabulations”
● Alba Zari “THE Y”.

Uz glavnu izložbu finalista/kinja, festivalska tema bit će upotpunjena s tri site-specific izložbe/instalacije (MSU Zagreb, 02.09. – 04.10.2020.) pozvanih međunarodnih umjetnika/ca:
● Meriem Bennani “Misija tinejdžer/ke”
● Filip Custic (crno-bijelo)
● Victoria Sin, “Narativne refleksije o gledanju”.

Sve novosti možete pratiti na Facebook stranici festivala.


Povezano