Video Lounge: All My Independent Women

Zastupljeni/e umjetnici/e: André Alves, Miguel Bonneville, Genčve Brossard, Catarina Carneiro & Sameiro Oliveira Martins, Carla Cruz, Mónica Faria, Risk Hazekamp, Nina Hoechtl, Anna Jonsson, Catherine Long, Cristina Mateus, Susana Mendes Silva, Ana Pérez-Quiroga, Rita Rainho, Flávio Rodrigues, Evelin Stermitz i Lena Vrábiliková.

All My Independent Women međunarodni je izložbeni projekt koji korijene vuče iz feminističkih/rodnih debata kako bi pojačao vidljivost podzastupljenih feminističkih praksi u portugalskom kontekstu. Umjetnički video projekt dio je All My Independent Women mreže koja čini 20 djela nastalih u periodu od 2005. do 2011. godine.


Povezano