Objavljeno

EDGE proizvodi: Certifikat za rodnu ravnopravnost na radnom mjestu

“Svijet jednakih mogućnosti, svijet u kojem su muškarac i žena jednako cijenjeni i poštovani u svim segmentima ekonomskog, političkog i društvenog života”, rečenica je kojom osnivačice certifikata opisuju svoju viziju.

EDGE su pokrenule Nicole Schwab i Aniela Unguresan 2009. godine u Švicarskoj pod imenom Gender Equality Project ( Projekt za rodnu jednakost), a 2011. godine na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu predstavljena je metodologija i certifikat. Osmišljeni su kako bi pomogli tvrtkama stvoriti optimalne radne uvjete za žene i muškarce, što i samoj tvrtki donosi korist.

Kako navode na službenoj stranici, potreba za osmišljavanjem certifikata pokazala se kroz postojeće brojke koje ukazuju na rodnu nejednakost u poslovnom svijetu: puno manji broj žena na vodećim pozicijama (u samo 4% najvećih tvrtki CEO je žena ), razlike u plaćama (na globalnom nivou žene zarađuju između 70% i 90% plaće muškaraca) i različite mogućnosti napredovanja (samo 9% direktorica u globalnim tvrtkama članica je odbora).

EDGE je akronim za Economic Dividends for Gender Equality, u prijevodu Ekonomske dividende za ravnopravnost spolova, a metodologija kojom tvrtka može dobiti EDGE certifikat zasnovana je na pet osnovnih područja analize: jednaka plaća za jednaki rad, zapošljavanje i promocija, trening i mentorstvo za napredovanje u liderske pozicije, fleksibilno radno vrijeme i korporativna kultura.

Na svojoj stranici EDGE navodi tri načina kako ravnopravnost spolova pomaže poslovanju:

1. Rodna ravnopravnost pozitivno korelira s financijskim poslovanjem tvrtki.

Tvrtke s većim brojem žena u odborima nadmašuju one s najmanjim brojem s 26% većim povratom uloženog kapitala (ROIC).

2. Žene donose kritične vještine rukovođenja i osiguravaju raznolikost.

Scott Page , profesor teorije složenih sustava na Sveučilištu Michigan, demonstrirao je da raznolikije grupe bolje rješavaju probleme od homogenih, čak i ako su članovi homogene grupe sposobniji.

3. Raznolikost na radnim mjestima čini tvrtke spremnijima za suočavanje s promjenama u strukturi tržišta i potrošača

Žene obavljaju većinu kupovine, stoga je nužno da tvrtke razumiju preferencije žena. Prema studiji iz 2007. godine, tvrtke u bankarskom i financijskom sektoru imale su gotovo trenutan porast prodaje usluga nakon što su počele uzimati u obzir spol klijenata i usmjerile marketinške aktivnosti prema ženama.

Preko 60 tvrtki u svijetu trenutno su vlasnice certifikata, među njima i Deloitte Switzerland i IKEA Switzerland, a nedavno je izdan i prvi certifikat u SAD-u, tvrtki L’Oréal USAAtlantic/EdgeCertified


Povezano