Objavljeno

Za ženska ljudska prava, sada!

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, u petak je održan jednodnevni trening za volonterke/ke u sklopu projekta ‘Za ženska ljudska prava, sada!’. Voditeljice treninga bile su Paula Zore i Maja Vukmanić Rajter, a okupilo se 10 sudionica/ka.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nevladina, neprofitna, feministička organizacija koja radi na osnaživanju žena i osvještavanju institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim pravima, te pružanju pomoći kroz edukaciju, istraživanje, lobiranje i javni rad.

Paula Zore je održala predavanje na temu ‘Ženski aktivizam kroz povijest’, kojom je obuhvatila osnove ženskog aktivizma, definiciju feminizma kao društvenog pokreta koji se zalaže za ravnopravan položaj žena u društvu te traži političku, ekonomsku i socijalnu jednakost između muškaraca i žena, kako prema službenim dokumentima i riječima samih sudionika pokreta tako i preko ključnih povijesnih događaja, radova i osoba.

Raspravljalo se o radu i životu Artemisije Gentileschi, talijanske barokne slikarice koja je stvarala u izuzetno muškom zanimanju i čiji je talent zasjenila činjenica da ju je kao djevojku silovao očev pomoćnik, te je uz pomoć oca tražila pravdu na sudu.

Spomenuta je i važna predstavnica borbe za prava žena, Mary Wollstonecraft, autorica jednog od prvih djela feminističke filozofije Obrane ženskih prava, koja je tvrdila da žene nisu po prirodi inferiorne muškarcima, već je uzrok tome manjak obrazovanja, a brak je smatrala legaliziranom prostitucijom. Zatim, Emma Goldman, poznata politička aktivistkinja, borkinja za ženska prava koja je zbog svojih je stavova često bila proganjana, Simone de Beauvoir, autorica glasovitog teksta Drugi spol, poznata po svojim izjavama: ‘Muškarac je norma, žena je otklon od te norme’,te ‘Ženom se ne rađa, ženom se postaje’.

Povijesni pregled, uključio je i Betty Friedan, vodeću figuru ženskog pokreta u SAD-u i autoricu knjige The Feminine Mystique, bell hooks poznatu američku aktivistkinju i feministkinju koja se fokusirala na isprepletenost rase, kapitalizma i roda, te utjecaje novog vala feminizma kroz umjetnosti i akcije Riot Grrrl i Guerrilla Girls.

Cilj vježbe ‘Ženska ljudska prava – prioriteti?’, bio je u manjim grupama kroz zajedničku diskusiju pronaći prioritetna područja interesa zaštite ženskih ljudskih prava te ustanoviti gdje i kako dolazi do kršenja istih.

Pronađeno je mnogo primjera, kao što su ograničavajuća prava iz novog Zakona o radu, nejednaka zastupljenost, medijska popraćenost i manje plaće žena u filmskoj industriji i sportu, neprikladna pitanja s kojima se žene susreću na intervjuima za posao, pravo na abortus, seksualno nasilje nad ženama, neodgovarajući pristup stručnog osoblja prema ženama u bolnici pri porođaju ili na ginekološkim pregledima, manjak žena u politici i na direktorskim pozicijama, te mogući gubitak posla nakon porodiljnog dopusta.

Cilj cjelokupnog treninga bio dati mladim aktivistima/kinjama temelj za organizaciju akcije kojom će utjecati na dio javnosti i koja će obuhvaćati probleme kršenja ženskih ljudskih prava. Kroz predavanja, tribine, dijeljenje letaka, stvaranja Facebook ili web stranica do kraja se godine namjerava dodatno naglasiti problematiku ženskih prava te ponuditi nova viđenja i rješenja.

 

Piše: Josipa Anđal


Povezano