Objavljeno

Gotovo 150 udruga pobunilo se protiv načina provedbe natječaja za EU sredstva

Foto: Wesley Tingey

Na inicijativu udruge Roda upućen je upit Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, u vezi objave ad hoc natječaja (tzv. COVID – 19 natječaja) i metode “najbrži prst”. Upit je do sada potpisom podržalo 140 organizacija civilnoga društva, a popis možete pronaći na stranici Roda. Dopis pročitajte u nastavku.


Poštovana gospođo Beus,

ovim putem javljamo se s upitom vezano za najavljene ad – hoc tzv. COVID – 19 natječaje za organizacije civilnoga društva koji bi im trebali pomoći premostiti krizu uzrokovanu pandemijom COVID – 19.

Naime, do sada je organizacijama civilnoga društva kojima će ovaj natječaj i biti namijenjen, bilo dostupno vrlo malo informacija. Poznato je da će planirana vrijednost najavljenih natječaja iznositi 80 milijuna kuna te da je sažetak poziva trebao biti usuglašen između MRMS, UZUVRH i NZRCD do 8. 5. 2020. Također, dostupna je bila i informacija da će natječaj biti proveden po načelu “najbrži prst”.

U vezi s navedenim molimo da u razumnom roku odgovorite na sljedeća pitanja:

  • Kada se očekuje raspisivanje natječaja COVID – 19 za organizacije civilnoga društva?
  • Je li planirano da se ti natječaji raspišu po metodi “najbrži prst”?

Napominjemo kako su organizacije civilnoga društva kroz odgovore na upitnik kojega je Ured za udruge Vlade RH uputio u travnju ove godine, kao jednu od mjera potrebnih za prevladavanje krize, navele kreiranje i objavu ad hoc javnih poziva od strane davatelja sredstava na nacionalnoj te lokalnoj i regionalnoj (područnoj) razini, usmjerenih ublažavanju posljedica pandemije u društvu te s tim u vezi još uvijek čekaju odgovarajuću reakciju kakva se do sada nije dogodila.

Također, organizacije civilnoga društva izražavaju veliku zabrinutost zbog najave da će ti, ali i ostali planirani pozivi, biti raspisani prema metodi “najbrži prst”, tj. prema redoslijedu kojim prijave pristižu, što bi dovelo do značajnog urušavanja sustava institucionalne potpore namijenjene udrugama, ali i kvalitete prijavljenih projekata te na kraju, doprinosa udruga društvenom napretku.

Naglašavamo kako metoda “najbrži prst” dovodi u pitanje neka od načela koja se prilikom dodjele sredstava iz EU fondova trebaju poštivati:

–      Transparentnost postupka dodjele sredstava – Uočeni su propusti i nejasnoće u nekim ranije objavljenim pozivima vezano za redoslijed pristizanja prijava jer je u svega nekoliko sekundi od trenutka kada je prijava bila moguća ispunjena propisana kvota za projekte koji će ući u razmatranje (projektima pristiglima u drugoj polovici minute od trenutka kada ih je uopće bilo moguće podići u sustav, dodijeljeni su troznamenkasti brojevi).

–      Jednake mogućnosti za dodjelu sredstava – Brojnim udrugama, pogotovo onima koje nemaju tehničke uvjete za brzu prijavu ili nemaju dovoljno razvijene vještine pisanja projekata, nisu jednako dostupna sredstva koja se dodjeljuju po ovoj metodi. Također, mnoge udruge ne mogu ravnopravno sudjelovati u utrci s vremenom jer zapošljavaju neke ranjive skupine, tj. osobe koje zbog svojeg zdravstvenog stanja ili životne dobi ne mogu ravnopravno sudjelovati u utrci s vremenom (npr. osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi) pa im ovakvi natječaji neće biti dostupni osim ako ne angažiraju vanjskog konzultanta što si mnoge udruge niti ne mogu priuštiti.  

Upozoravamo kako se uvođenjem ove metode neće osigurati financiranje kvalitetnih projekata koji svojim aktivnostima doprinose pozitivnim promjenama u društvu koje bi sukladno mnogim javnim politikama i strategijama trebale voditi održivosti i socijalnoj koheziji, tj. društvu koje uključuje, a ne isključuje. Metoda “najbržeg prsta” isključuje jer ispred kvalitete stavlja brzinu koja često puta ovisi i o vanjskim faktorima poput brze internetske veze ili udaljenosti od poštanskog ureda. Ova metoda potiče produbljivanje nejednakih mogućnosti i prosječnost te trošenje sredstava iz EU fondova na projekte koji su možda stigli među prvima, ali su isto tako možda jedva prešli potreban prag za financiranje.

Dok se s jedne strane potiče međusektorska kvalitetna partnerstva udruga s odgojno-obrazovnim, socijalnim i zdravstvenim ustanovama, građanskim inicijativama, tijelima državne uprave, međunarodnim partnerima do kojih je dug put, s druge strane metodom „najbržeg prsta“ prijavitelje se potiče da preko noći dogovore partnerstvo s minimalnim brojem partnera te da pribave izjave o partnerstvima i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Upozoravamo da zbog svega navedenoga metoda „najbrži prst“ ruši dostignute prakse vezane uz Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Također ukazujemo da je Savjet za razvoj civilnog društva u nekoliko navrata donio kritičke zaključke prema određenim tijelima državne uprave koji su raspisivali natječaje po principu najbržeg prsta.

Nadalje, navodimo i problem s otvorenim trajnim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti (UP.02.2.1.08), otvorenim 30. listopada 2020. Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 23.11.2020. godine u 9:00 sati, a ispunjavanje projektnog prijedloga bit će moguće kroz SF MIS sustav tek od navedenoga dana i satnice. Nakon ispunjavanja obrasca A, dokumentaciju je potrebno poslati poštom.

Prijavitelji koji imaju na raspolaganju vrlo kratko vrijeme za popunjavanje obrasca prijave tako su u prilici birati hoće li žrtvovati kvalitetu prijave smanjenjem količine unosa podataka. Tako su prijavitelji koji će kvalitetnije razraditi svoje prijave te zbog toga imati veći broj partnera, razrađenije ciljeve i pokazatelje i detaljno razrađen budžet, što jesu pokazatelji kvalitetnijega pristupa prijavi, u situaciji da zbog potrebe većeg unosa podataka u obrazac, gube dragocjeno vrijeme i da se njihova prijava niti ne razmatra.

Dostupnost obrasca za prijave tek po početku roka za podnošenje prijava, uz kriterij “najbržeg prsta”, potiče prijavitelje na minimalni unos podataka, dovoljan za postizanje minimalnog praga za financiranje te zato tražimo da se razmotre okolnosti koje su dovele do takve odluke i da se ista i ukine.

Smatramo da je ovakav pristup diskriminatoran i u koliziji s prioritetima natječaja. Udruge djeluju u različitim područjima Hrvatske i nisu svima jednako blizu poštanski uredi do kojih moraju žurno otići nakon ispunjavanja prijave u SF MIS sustavu. U natječaju u kojem se potiče provedba aktivnosti u mjestima niskog indeksa razvijenosti, prednost će ostvariti prijavitelji kojima je poštanski ured – najbliži, dakle oni koji imaju sjedišta i urede u većim naseljima. U natječaju kojim se potiče provedba aktivnosti za ranjive skupine – upravo te skupine građana i organizacija, poput osoba s invaliditetom, nemaju mogućnost jednako brzo predati prijavu u poštanski ured.

Vjerujemo da ste svjesni toga kako mnoge udruge pomno i dugo pripremaju svoje projektne prijedloge nerijetko volontirajući i izvan radnog vremena kako bi svojoj zajednici i cijelom društvu mogli pružiti ono što je najpotrebnije.

Smatramo kako je ubrzavanje procesa dodjele sredstava od suštinske važnosti, ali upozoravamo kako nema dokaza da pristup “najbrži prst” ekonomizira vrijeme od objave poziva do potpisivanja natječaja. Također smatramo da rješenje tromosti procesa ne smije biti na račun kvalitete te stoga upozoravamo na štetu za cijelo društvo koja može nastati uvođenjem diskriminatorne i isključujuće metode “najbrži prst” u najavljene pozive za dodjelu sredstava.  


Povezano