Petra Šarin

Petra Šarin (1992., Zagreb) završila je diplomski studij povijesti umjetnosti i portugalskog jezika i književnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Od 2019. studentica je doktorskog studija povijesti umjetnosti na lisabonskom Fakultetu društvenih i humanističkih znanosti, pri kojemu će izrađivati disertaciju o prikazima radnica u kontekstu hrvatske i portugalske umjetnosti nakon Drugog svjetskog rata. Od 2015. djeluje kao nezavisna kustosica. Stalna je suradnica Vizkulture, a povremeno piše za druge portale. Radila je kao nastavnica portugalskog jezika u zagrebačkim gimnazijama. Područja njezina interesa su teorija umjetnosti, feministička povijest umjetnosti i društveno angažirane umjetničke prakse. U slobodno vrijeme podržava rad organizacija koje se bave ljudskim pravima i pokušava steći kondiciju za duge biciklističke rute.

Otvorena je za upite o suradnji. Kontakt: petra0sarin@gmail.com


Petra Šarin sudjelovala je u programu 12. Vox Feminae Festivala uz predavanje ‘Feminističke intervencije u hrvatsku umjetnost 21. stoljeća’, 4. listopada 2018.