Petra Šarin: “Feminističke intervencije u hrvatsku umjetnost 21. stoljeća”

U teorijskom izlaganju “Feminističke intervencije u hrvatsku umjetnost 21. stoljeća” Petre Šarin predstavit će se problematika koja zahvaća teorijsko i disciplinarno polje iz rakursa feminističke kritike i strategije koje umjetnice/i koriste kao odgovor ili reakciju na društveno-političku stvarnost.

Anglo-saksonska i francuska feministička kritika uvele su u povijest umjetnosti novi set kritičko-analitičke aparature prema teorijskim uporištima iz srodnih znanosti, poput filozofije, književne teorije, sociologije i psihologije. Linda Nochlin među prvima je odgovorila na važno pitanje u svom poznatom eseju Zašto nema velikih umjetnica?. Uslijedile su potom mnoge teorijske diskusije u kojima su sudjelovale brojne kritičarke, međutim feministička misao ostala je marginalizirana unutar dominantne struje povijesti umjetnosti, kako u inozemstvu, tako i u Hrvatskoj. Stoga se u prvom dijelu izlaganja predstavlja teorijska osnova za proučavanje feminističkih intervencija, a potom kroz veće tematsko-problemske cjeline analiziraju studije slučaja koje ukazuju na specifičnosti feminističkih intervencija s obzirom na lokalni, društveni, povijesni, politički i osobni kontekst. Cilj ovog izlaganja je donijeti novi pogled na postojeću situaciju i osvijetliti pozicije feminističke kritike u hrvatskoj umjetnosti te postaviti pitanja za daljnje promišljanje ove problematike, koja je nedovoljno teorijski kontekstualizirana, a u akademskim kurikulumima marginalizirana ili u potpunosti nezastupljena.


Petra Šarin (Zagreb, 1992.) apsolventica je povijesti umjetnosti i portugalskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izlagala je na više znanstvenih, stručnih i studentskih konferencija iz područja povijesti umjetnosti, feminističke kritike i obrazovanja odraslih u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Beogradu i Berlinu. Kustosica je nekoliko izložbi održanih u Zagrebu. Kao volonterka Centra za mirovne studije bavila se integracijom tražitelja azila i azilanata te je vodila više senzibilizacijskih radionica i predavanja na temu migracija i izbjeglištva za učenike srednjih škola i javnost od 2015. do danas.


Povezano