Milijana Babić

Milijana Babić je vizualna umjetnica sa adresom u Rijeci. Diplomirala je likovnu umjetnost na Tehnološkom institutu u Durbanu, Južnoafrička Republika i magistrirala na Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn u Ljubljani.

Dugogodišnja je suradnica festivala Mesto žensk u Ljubljani. Članica je Galerije SIZ i udruge umjetnika Delta 5 u Rijeci. Od 2007.-2014. radi na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, kao viša asistentica/vanjska suradnica u nastavi i na pokretanju studijskog programa Medijskih umjetnosti i praksi. Izlagala je na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Polazišna točka njenog rada je vlastita pozicija žene i umjetnice koju propitkuje u svom neposrednom okruženju. Karakterizira ga jaka autobiografska crta.

Iako se u prezentaciji rada koristi različitim medijima, u osnovi su to radovi performativnog karaktera, koji se često razvijaju u smjeru konceptualno specifičnih dugotrajnih akcija u javnom prostoru. Dodatni interes njenog umjetničkog istraživanja je u propitivanju granice između života i umjetnosti.


Milijana Babić surađivala je s Vox Feminae Festivalom 2011. i 2012. godine umjetničkom akcijom ‘Tražim posao’. U periodu od godine i pol dana, umjetnica dokumentira svoju potragu za poslom, na osnovu koje nastaje multimedijalnu instalacija. Okosnica projekta je oglas sadržaja. Vizualna umjetnica hitno traži bilo kakav posao, na kojeg su se u principu javljali muškarci sa sumnjivim ponudama. Tijekom projekta, umjetnica je radila u promociji proizvoda, kao konobarica, prodavačica ruža, čuvarica izložbe, čistačica, distributerka reklamnog materijala…


Povezano