Završna konferencija projekta “Lady” – istraživanje nasilja nad starijim ženama

Foto: Damir Bošnjak, Unsplash

Završna konferencija projekta “Lady” – istraživanje nasilja nad starijim ženama održala se na Filozofskom fakultetu u Rijeci, 30.11.2018.

Na konferenciji su se objedinile teme nasilja nad ženama treće životne dobi, obiteljskog nasilja nad starijim ženama, stručnjačke perspektive o problematici nasilja nad starijim osobama te predstavili rezultati projekta.

O projektu:

Nasilje nad starim osobama u obitelji jedan je od složenih izazova s kojima se suočava suvremeno društvo. Predstavlja kompleksan javnozdravstveni problem koji zadire u sve razine ljudskog postojanja i u područje ljudskih prava te je sve češća pojava u modernom društvu. Ono se odnosi na nasilje, maltretiranje i/ili zanemarivanje koje stariji mogu doživjeti od supružnika, djece, rodbine, skrbnika, djelatnika stručnih službi ili osoba u situacijama moći i povjerenja.

Internacionalna mreža za prevenciju zlostavljanja starijih osoba definirala je zlostavljanje starijih osoba na sljedeći način: „Zlostavljanje starijih je pojedinačan ili ponavljajući čin ili nedostatak odgovarajućeg postupanja, koje se dešava u bilo kojem odnosu očekivanja i povjerenja, a koje uzrokuje štetu, bol, nepriliku i/ili nevolju starijoj osobi“ (Abuse of elderly, 2002.). Uključuje i razlikuje fizičko, psihičko, seksualno, financijsko ili materijalno zlostavljanje i zanemarivanje.

To je osobni, obiteljski i društveni problem koji značajno narušava kvalitetu života i mentalno zdravlje svih onih koji su mu izloženi – posredno ili neposredno. Prevencija nasilja nad starijim osobama važna je kako bi se starijim ljudima mogli osigurati dostojnu starost, pružanje materijalne sigurnosti i uopće unaprjeđenje kvalitete života. Država ima pravo i obvezu poduzeti potrebne mjere da bi spriječila nasilje u obitelji, odnosno smanjila i olakšala njegove posljedice (Ajduković, 2003.). Iz navedenog se vidi da problem nasilja nije isključivo problem pojedinca, već i države, te u tom smjeru treba raditi na zakonskom okviru, uključujući preventivne mjere i mjere zaštite.

Projektom se planira doprinijeti promicanju, zaštiti i osiguranju potpunog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve starije osobe, te promociji poštivanja njihovog urođenog dostojanstva, posebno starijih žena.

Program je dostupan na ovoj poveznici:

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "LADY" – ISTRAŽIVANJE NASILJA NAD STARIJIM ŽENAMA!Pozivamo vas na završnu konferenciju…

Objavljuje Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u RijeciPetak, 16. studenoga 2018.


Povezano