Predstavljanje projekta Moderne misleće žene: intelektualni razvoj žena u Hrvatskoj 20. stoljeća

ProjektModerne misleće žene: intelektualni razvoj žena u Hrvatskoj 20. stoljeća bavio se konstrukcijom ženske intelektualne povijesti te identificiranjem idejnih promjena i ishodišta u shvaćanju koncepta žene tijekom proteklog stoljeća.

Projekt je pratio razvoj ideja koje su oblikovale prvenstveno žene vlastitim intelektualnim djelovanjem, utjecajem i kritikom. U zemljopisnom fokusu su hrvatski, te širi južnoslavenski i srednjoeuropski prostor od kraja 19. stoljeća do kraja 20. stoljeća.

Namjera je suradnica na projektu istražiti osobe i ideje koje su transformirale način na koji razumijemo položaj žene u društvu, kao i njihov rad, javno djelovanje i društveno organiziranje. Izrazita pozornost projekta usmjerena je neobjavljenoj i neistraženoj arhivskoj građi i nekonvencionalnim povijesnim izvorima.

Projekt je javnosti i medijima predstavila istraživačka skupina koja obuhvaća domaće i strane znanstvenice, kao i mlađe istraživačice na čelu s voditeljicom istraživanja dr.sc. Andreom Feldman, izv. prof. s Učiteljskog fakulteta, konzultantica prof. dr. sc. Tiina Kinnunen, Sveučilište Oulu, Finska, a suradnice na projektu su prof. dr.sc. Andrea Petö, CEU, Budimpešta, Mađarska, dr.sc. Alenka Jensterle Doležal izv. prof. Karlovo Sveučilište Prag, Češka, dr.sc. Ida Ograjšek Gorenjak, Filozofski fakultet,Sveučilište u Zagrebu, dr.sc. Ana Batinić, HAZU i mr.sc. Marijana Kardum, poslijediplomantica CEU, Mađarska.


Povezano