Predavanje ‘Moda, ženski rad i feministička kritika globalne tekstilne industrije’

Dr. sc. Chiara Bonfiglioli, predavačica na Ženskim studijima, održala je 12. svibnja 2015. u Centru za kulturu Trešnjevka u sklopu projekta ‘Lica kulture: Moda’ predavanje pod nazivom ‘Moda, ženski rad i feministička kritika globalne tekstilne industrije’.

Predavanje je propitivalo odnos mode i potrošnje kroz prizmu ženskog rada u globalnoj odjevnoj industriji. Na temelju različitih povijesnih i geografskih studija slučajeva neoliberalne eksploatacije od jugoistočne Azije do jugoistočne Europe problematizirana je rodna i rasna podjela rada koja leži u samoj srži načina na koji se danas proizvodi jeftina odjeća.

Chiara Bonfiglioli je postdoktorand u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS), Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U doktorskoj disertaciji bavila se ženskim političkim i društvenim aktivizmom u Italiji i Jugoslaviji. Godinama uoči predavanja istraživala je utjecaj postsocijalističke tranzicije i deindustrijalizacije na rodne odnose u bivšoj Jugoslaviji, s posebnim naglaskom na radnice u tekstilnoj industriji.

Više o predavanju doznajte ovdje.


Povezano