Predavanje Karmen Ratković o ekofeminizmu

Kako bi se odnos prema bilju istražio i iz drugih aspekata pored umjetničkog, u sklopu izložbe „Domaće ljekarije“ u riječkom MMSU-u održana su dva predavanja

Prvo predavanje 4.4.2019. u 18 sati u Malom salonu (Korzo 24), održala je će povjesničarka umjetnosti, filozofkinja i aktivistkinja Karmen Ratković koja je govorila na temu ekofeminizma i od njega nerazdvojive etike skrbi.

Po jednoj od brojnih definicija, ekofeminizam se inzistiranjem na jedinstvu živog i neživog svijeta suprotstavlja hijerarhiziranim binarnim podjelama (kultura kao dominantna prirodi, muški spol dominantan ženskom, čovjek dominantan životinji itd.) kojima se opravdavaju dominacija i nasilje jedne skupine nad drugom. Karmen Ratković kroz predavanje će prikazati što zagovara ekofeministički pokret, čija etika pored ostalog uključuje neprestanu afirmaciju i uključivanje kako marginalnih aspekata našega iskustva tako i uključivanje marginaliziranih u našem okruženju, osvještavanje njihovog prisustva, njihovo imenovanje i artikulaciju te transformaciju, kroz naglašavanje nužnosti skrbi za sve „Druge“.

Karmen Ratković diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i studirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se u SAD-u, Danskoj i Mađarskoj. Na Interuniverzitetskom studiju u Dubrovniku pohađala je doktorski studij Filozofija znanosti, a na Central European University u Budimpešti pohađala je smjer Theories of Gender in Culture te doktorski studij Gender Studies. Od 1989. do 2002. predavala je na XV. gimnaziji u Zagrebu i na International Baccalaureate School. Kooautorica je udžbenika likovne umjetnosti te autorica istoimenog priručnika. Aktivno je djelovala u projektu Community Art – Umjetnost zajednice u kojem je koordinirala rad Škole umjetnosti zajednice. Osnivačica je udruge „Mali korak – centar za kulturu mira i nenasilja” u kojoj je bila dugogodišnja programska koordinatorica. Osnivačica je i Centra za ženske studije gdje je predavala kolegij Ekofeminizam i procesni rad, te Centra za mirovne studije u kojem je predavala kolegije o mirnom rješavanju te transformaciji sukoba.


Povezano