Fematik u Mami #4: Rosa Luxemburg

Kao mjesto promicanja kritičkih društvenih pozicija, Klub MaMa u 2019. godini ugostio je feminističko-marksistički kružok FEMATIK, čitalačku grupu koja više od tri godine djeluje s ciljem dodatnog samoobrazovanja i afirmiranja teorije politički lijevo orijentiranog feminizma.

Na četvrtom druženju u MaMi bavili su se revolucionarnim političkim radom i ekonomskom teorijom Rose Luxemburg, čime žele, između ostalog, podsjetiti na stogodišnjicu ubojstva velike socijalističke borkinje.

Ovim izborom odmaknuo se analitički fokus od radova autora/ica koji u užem smislu pripadaju feminističkom teorijskom korpusu, ali se na druženju raspravljalo i o rodnim dimenzijama problema kojima se Luxemburg bavila u svojem teorijskom radu i političkom djelovanju.

Literatura:
– Socijalna reforma ili revolucija (1900), u: Rosa Luxemburg: Izabrani spisi, Naprijed (1974) http://bit.ly/spisirosa
– Akumulacija kapitala – Anti-kritika, izbor (1915), u: Rosa Luxemburg, Nikolai I. Bukharin – The Accumulation of Capital – An Anti-Critique, Imperialism and the Accumulation of Capital (1972)
– O ženskom pravu glasa i klasnoj borbi (1912) https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1912/05/12.htm

U polemičkom političkom spisu Socijalna reforma ili revolucija Luxemburg se kao marksitička teoretičarka razračunava sa sve snažnijim reformističkim i revizionističkim tendencijama unutar Socijaldemokratske partije Njemačke čija je članica. Najveći teorijski doprinos predstavlja magnum opus Akumulacija kapitala, dok se u Anti-kritici, koja se smatra nastavkom Akumulacije kapitala, razračunava s kritičarima te na pristupačan način objašnjava iznesenu problematiku.
Luxemburg se u svojem teorijskom radu nije sustavnije bavila tzv. ženskim pitanjem, no neke od svojih stavova iznijela je u kratkom tekstu O ženskom pravu glasa i klasnoj borbi, u kojem se predstavlja kao žestoka kritičarka liberalnog feminizma.

Preporuke za dodatno čitanje:
– Dva pisma Clari Zetkin http://bit.ly/pismazetkin
– Red vlada u Berlinu (1919), u: Rosa Luxemburg: Izabrani spisi, Naprijed (1974) http://bit.ly/spisirosa
– Ankica Čakardić: Teorija akumulacije i suvremena luksemburgijanska kritika političke ekonomije, u: Filozofska istraživanja, Vol. 35 No. 2, 2015. https://hrcak.srce.hr/158771

Zainteresirane za literaturu mogu se javiti na mejl lina.gonan@pm.me


Povezano