Četiri stiha samoužitka

Mojarse en cuatro versos
r. Heleni Smuha i Clara Ràfols Pérez
Španjolska / 2021. / dokumentarni / 64′

Sedam žena i jedna nebinarna osoba – sve različitih seksualnih orijentacija, dobi i rasnog/etničkog podrijetla – kreću na putovanje otkrivanja vlastitog odnosa prema masturbaciji. Protagonistkinje dijele svoja intimna iskustva u usmenom i pisanom obliku, istražujući vlastita sjećanja, emocije i transformacije vezane uz ovu temu, koja je za sve njih, u nekoj fazi života, predstavljala tabu. Središnja metafora i lajtmotiv filma je perilica za rublje, no tradicionalna simbolika ovog uređaja je izmijenjena. Perilica nije više predmet koji predstavlja opresiju žena kroz seksističku podjelu rada, već osnažuje protagonistkinje tako što im omogućuje da isperu stigmu i sram vezan uz ženski seksualni užitak, potičući otvorenu komunikaciju o ovoj temi.


Heleni Smuha je belgijsko-izraelska filmašica, spisateljica i ekofeministkinja. Živjela je u Bruxellesu, Buenos Airesu i Barceloni, a magistrirala je književnost te režiju i produkciju dokumentarnog filma. U svom radu tematizira odnose moći u društvu, identitetske politike, odnos između prirode i tehnologije, ali i umjetnost i jezik kao autorefleksivni medij. Nit vodilja u njenim narativima je ideja da je osobno političko, kao i princip neprestane mjene.

Clara Ràfols Pérez režira i producira dokumentarne i igrane filmove. Uz to, radi kao scenografkinja i producentica glazbenih spotova, reklama i TV emisija, te u obrazovnom sektoru. Seksualna, emocionalna i fizička edukacija i osviještenost teme su kojima se neprestano vraća u svom radu. Kazalište, poezija, ples i glazba su područja u kojima također izražava svoje snovite i poetične svjetove i priče.

Seven women and one non binary person – all of different sexual orientations, age categories, and racial heritage – embark on a journey of deeper understanding regarding their relationship with masturbation. The protagonists share personal experiences orally as well as through the practice of writing, allowing them to dig deeper into their memories, emotions and personal transitions regarding a subject that for all of them has been, at some point in their lives, a taboo. The central metaphor and leitmotif of the documentary is a washing machine. Its traditional symbolism is, however, altered: it is no longer an object that represents women’s oppression through the sexist division of gendered tasks, but empowers the protagonists, allowing them to wash away the stigma and shame surrounding female sexual pleasure and instead inciting open communication on the subject.


Heleni Smuha is a Belgian-Israeli filmmaker, writer and ecofeminist activist. She has lived in Brussels, Buenos Aires and Barcelona and holds Masters degrees in Literature and Documentary Film Direction & Production. Her work mainly explores the themes of power relations, identity politics, the relationship between nature and technology, as well as art and language as a self-reflective medium.The common thread in her narratives is the idea that the personal is political and the principle of constant flux.
Clara Ràfols Pérez directs and produces documentary and fiction films. She also works as a set designer and producer of music videos, advertisement and television, as well as in the educational sector. Sexual, emotional and physical education and existential awareness are some of the recurring themes in her work. Theatre, poetry, dance and music are other modes of communication that she uses to express the dreamlike and poetic worlds of her stories.


Povezano