PETAK – FEMINISTIČKI KRUH, SMIJEH i RUŽE BLOK

Michelle Muldoon - Director and writer on set of "Last Stand to Nowhere."

Novost ovogodišnjeg festivala je ? ONLINE FILMSKA SELEKCIJA ? u kojoj možete pogledati više od 20 kratkometražnih filmova!

Online selekcija podijeljena je u četiri filmska bloka od kojih će svaki biti dostupan 24 sata, od podneva do podneva, od 2. listopada do 5. listopada: Strašne žene (Srijeda), Mentalni blok (Četvrtak), Feministički blok ili kruh smijeh i ruže (Petak) te Aktivistički blok (Subota).

***ONLINE SELEKCIJA PETAK***
***FEMINISTIČKI KRUH, SMIJEH i RUŽE BLOK***

LAST STAND TO NOWHERE
R: Michelle Muldoon
Kanada / 2018. / igrani / 14′

Clantonsice; kradljivice konja i stoke, sestre koje vjeruju da polažu pravo na gradska bogatstva. Sestre Earap su snažna ruka pravde; tvrdoglavi otac odgojio ih je da nepokolebljivo ispravljaju greške okrutnog svijeta. Last Stand to Nowhere je ženski remake najpoznatijeg okršaja u povijesti Zapada; krajnja obiteljska odmazda koja svoje razrješenje pronalazi na kraju cijevi pištolja kod OK Corrala.

The Clantons; horse thieves, cattle rustlers, sisters who believe that the town’s fortunes are theirs for the taking. The Earps are the strong arm of justice; sisters raised by a hard-nosed father to unflinchingly right the wrongs of a cruel world. Last Stand to Nowhere is an all-female re-imagining of the most famous gunfight in the history of the West; the ultimate family feud that finds its resolution at the end of a gun barrel at the OK Corral.

IN THE NAME OF ?
R: Charlie-Camille Thomas
Švedska / 2019. / animirani / 7′

U ime ♥ je referenca na tekst ‘U ime ljubavi’  Sare Ahmed objavljen u online časopisu borderlands 2003. godine. U ovom radu istražuje se upotreba simbola srca u kontekstu društvenih medija, e-trgovine i porasta nacionalističkog razmišljanja u Europi. Osim uobičajenih konvencija (simbola ljubavi), na koji način ♥ olakšava dizajn povjerenja kako bi se prikrilo kršenje privatnosti i potaknula stroža politika zatvaranja granica?

In the name of ♥ is a reference to ‘In the name of love’ by Sarah Ahmed, published in borderlands e-journal (2003). This work explores the use of the heart symbol in the context of social media, e-commerce and the rise of nationalist mindsets in Europe. Beyond its usual conventions (a symbol for love), how does the ♥ facilitate a design of trust to conceal privacy breach and to fuel stricter border closure politics?

ITALY & (THIS IS) WATER
R: Anja Franziska Plaschg, Ioan Gavriel
Austrija / 2019. / igrani / 5′


Jedan dan: od nježnog izlaska zore do najmračnije noći. Jedan od mnogih dana koji dolaze? Sasvim moguće i posljednji. Dugački rastanak, konačni oproštaj od života koji nam je drag. Put uranjanja u novu stvarnost i novi stadij postojanja.

A single day: from the tender break of dawn to the darkest night.  One out of many days to come? Quite possibly the very last.  A long farewell, an ultimate goodbye to a life we have grown to hold dear. Leading to a head-on dive into a new reality, into a new state of being.

MENSCH MASCHINE OR PUTTING PARTS TOGETHER
R: Adina Camhy
Austrija / 2019. /eksperimentalni / 8′

Istiniti događaj postaje polazište za filmsku refleksiju koja vodi od osobnog do političkog. Umjesto sintesajzera kojeg želi, pripovjedačica dobiva procesor hrane kao dar. Zbunjena kreće u otkrivanje mogućih razloga. Ipak, iz konfuzije proizlazi nekoliko pitanja: Koji su identiteti i rodne konstrukcije upisani u ove uređaje? Kakvi su odnosi između ljudi i strojeva, tijela i uređaja, kućanstva i umjetnosti? Koje se veze mogu uspostaviti između dva takva instrumenta i kakvu ulogu ima u tome vojna tehnologija? Mensch Maschine ili sklapanje dijelova je feministički esejistički film kao audio-vizualni remiks: eksperimentalni kolaž zvuka i slike, skica i asocijacija.

A real-life story becomes the starting point for a cinematic reflection that leads from the personal to the political. Rather than the synthesizer that she wants, the first-person narrator is given a food processor as a gift. Baffled, she sets off to find out the possible reasons why. After all, the confusion poses a few questions: What identities and gender constructions are inscribed into these devices? What are the relationships between people and machines, bodies and devices, the domestic and the artistic fields? What connections can be made between two such different instruments and what role does military technology play in this? Mensch Maschine Or Putting Parts Together is a feminist essayistic film as audio-visual remix: an experimental collage of sound and image, sketch-like and associative.

MANIFEST
R: Ariel Dzino
Australija / 2018. / eksperimentalni / 4′

Istražujući  nadrealističke i art house filmske konvencije, Manifest prikazuje mladu i znatiželjnu ženu koja ispituje socijalna očekivanja nasuprot divljoj, destruktivnoj i iskonskoj strani ljudske psihe. Usredotočujući se na ikonografsku kompoziciju i simboličke elemente, istražuje vlastitu podsvijest, što vodi do progresivnog rasta njene mentalne bolesti (ali i njenog apetita) u potrazi za konačnim oslobođenjem.

Exploring cinematic art house and surrealist conventions, Manifest depicts a young, curious woman’s questioning her social expectations in opposition to the wild, destructive and primal side of the human psyche. With a focus on its iconographic compositions and symbolic elements, she enquires with her own subconscious, leading to the progressive growth of her mental distress (in addition to her appetite) for the pursuit of ultimate liberation.

METHOD ACTING
R: Anja Celine Pedersen
Norveška / 2019. / igrani / 3′

Djevojka na putu za audiciju.

A girl on her way to an audition.


Povezano