Panel: Prema sustavu podrške žrtvama seksualnog nasilja

Cilj panela “Prema sustavu podrške žrtvama seksualnog nasilja” je nastaviti javnu debatu koja je kulminirala na 1. međunarodnoj konferenciji o seksualnom nasilju u Hrvatskoj, održanoj u Hrvatskom Saboru krajem listopada ove godine.

U suradnji sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava na devetom Vox Feminae festivalu ćemo razgovarati o postojećim praksama, sustavu javnih politika i dostupnosti podrške za žrtve seksualnog nasilja te ćemo definirati preporuke za njihovo poboljšanje.


Povezano