Teen / Ogledalo roda – Analiza reprezentacije roda u reklamama

Videorad i prezentacija Ogledalo roda u reklamama nastao je 2013. godine praćenjem reklamnog sadržaja prikazivanog u Srbiji.

Reklame su emitirane u udarnom terminu na nacionalnom programu i dječjim programima na kabelskoj televiziji. Potreba za radom javila se zbog reklama koje rodne uloge prikazuje na ograničavajući i stereotipan način podržavajući i obnavljajući tako već postojeće rodne podjele koje prepoznajemo u društvu.

Osim uvodnog izlaganja i prikazivanja videorada, Mina Damnjanović i Milica Batričević održat će i radionicu prepoznavanja dominantnih modela, odnosno društvenih konstrukta muškosti i ženskosti u medijskoj reprezentaciji, te odnos sudionika/-ica prema njima.

Želja im je saznati koje osjećaje bude te kako sudionici/-ice sebe postavljaju u odnosu na te ograničavajuće modele, a cilj kroz interakciju dekonstruirati rodne kutije i pronaći zajednički način borbe.

Videorad je dosad prikazan na festivalu feminističke kulture i akcije Befem 2013. godine na predavanju o medijima kao dio alternativnog programa Ženskih studija u Beogradu te na Feminističkoj ljetnoj školi 2014. godine u organizaciji Ženskog prostora.

Milica Batričević studira sociologiju u Beogradu. Završila je Ženske i queer studije te se bavi dokumentarnim filmom. Mina Damnjanović rođena je 1985. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu na odsjeku za andragogiju. Aktivistkinja je Labrisa, a trenutačno je na diplomskom studiju roda, gdje se bavi preispitivanjem utjecaja različitih faktora pri konstrukciji naših identiteta.

Mjesto & vrijeme: Kostelska 4 (Trešnjevka), 13. studenog, od 11 do 12 i 30 sati


Povezano