Želim sve od života: Sloboda prema Simone de Beauvoir

Je veux tout de la vie, la liberé selon Simone de Beauvoir
r. Pascale Fautrier, Pierre Seguin
Francuska / 2008. / dokumentarni / 60'

Može li knjiga promijeniti tijek svijesti? Film ukazuje na povijesnu, političku i građansku važnost knjige Drugi spol (1949.) objašnjavajući zašto je evoluciji prava žena i političkim pitanjima feminizma potrebna Simone de Beauvoir.


Povezano