Objavljeno

Radionica rodno osviještene filmske kritike i analize

Festival Vox Feminae po prvi put organizira besplatnu radionicu rodno osviještene filmske kritike i analize.

Cilj petodnevne radionice je osposobiti polaznike/ce za pisanje kompetentnih rodno osviještenih filmski kritika te im ponuditi korisne alate za filmsku i rodnu analizu. Radovi nastali na radionici bit će objavljeni na stranicama festivala Vox Feminae.

Za prijavu valja poslati tekst o nekom od filmova s recentnog kinorepertoara koji sadrži interpretativne elemente u ključu rodne osviještenosti. Tekst mora imati približno 3000 znakova uključujući razmake (tolerira se plus/minus 300 znakova) te će se na osnovu poslanih radova vršiti selekcija odnosno odabrati polaznici/e radionice.

Radionica će se odvijati jednom dnevno za vrijeme trajanja festivala od 4. do 8.  studenog 2015. u terminu od 10 do 12 h u Pogonu Mislavova te KIC-u, Preradovićeva 5. Radionica je dio šireg edukativnog programa festivala «Žene s video kamerama» u sklopu kojega će biti organiziran niz razgovora s domaćim autoricama dokumentarnih i igranih filmova koji će također biti prikazani na festivalu.

Rad će se paralelno odvijati na dva plana – pisanje tekstova o filmovima s programa festivala Vox Feminae te analiza filmskih kritika profesionalaca s posebnim naglaskom na rodna čitanja. Polaznici/ce će biti dužni/e za vrijeme trajanja radionice svakodnevno raditi na tekstovima kontinuirano ih usavršavajući na temelju sugestija kolega i mentorice.

Voditeljica radionice je Višnja Vukašinović (Pentić) a prijave se šalju putem elektroničke pošte na adresu visnja.pentic@gmail.com. Rok za prijave je 31. listopada 2015.


Povezano