Zasviraj svoj rod

Play Your Gender
r. Stephanie Clattenburg
Kanada / 2016. / dokumentarni film / 70'

Unatoč tome što su mnoge financijski najuspješnije zvijezde u industriji glazbe žene, rodni jaz prisutan je kao i u drugim sferama showbusinessa. Redateljica Stephanie Clattenburg i glazbenica Kinnie Starr u misiji su otkrivanja uzroka jaza, ali i veličanja postignuća žena u glazbenoj industriji. Film sadrži iskrene i zanimljive rasprave s nekima od najboljih kanadskih glazbenica: Sarah Quinn (Tegan and Sara), Melissom Auf der Maur (The Smashing Pumpkins), Patty Schemel (Hole) i Chantal Kreviazuk.

Reprizu ovog filmskog slota ulovi u nedjelju, 29.10. u 16:00h!


Povezano