Višnja Vukašinović: “Amerikanka”

Predavanje će se bazirati na analizi dokumentarnog filma Zorana Tadića iz 1970., na temelju koje će polaznicama biti dan primjer rodno osviještenog promišljanja filmske forme.

Fokus će pri tom biti na detekciji strukturnih elemenata te na interpretaciji koja se bazira na analizi ciljeva korištenja određenih filmskih izražajnih sredstava.

Također, predavanje će se dotaći i važnosti političko-socijalnog konteksta nastanka i kasnije recepcije filma, posebno s obzirom na promjene koje društveni tretman rodne problematike doživljava kroz suvremenu povijest.

Predavanje drži Višnja Vukašinović, a rezervirano je  za polaznice/ke Škole rodno osviještenog filma na VFF-u.

Termin predavanja je 7. listopada u 19h.


Povezano