Jelena Tešija: “Bechdel test – razgovaraju li žene u hrvatskom filmu?”

Bechdel test je jednostavan način provjere prisutnosti, aktivnosti i međusobnih odnosa ženskih likova u filmovima. Da bi prošao test, film mora zadovoljiti samo tri uvjeta: 1) da postoje najmanje dva ženska lika koja 2) međusobno razgovaraju o nečemu 3) osim o muškarcu.

Uz primjenu Bechdel testa ovo predavanje bavit će se analizom portretiranja junakinja kroz rodne stereotipe (i nacionalistički diskurs) te odnosa među likinjama u nagrađivanim hrvatskim filmovima.

Kako su prikazane žene, razgovaraju li međusobno i o čemu te ima li mjesta prikazu ženskog prijateljstva u hrvatskoj kinematografiji, raspravljat ćemo na primjerima filmova dobitnika Festivala igranog filma u Puli u zadnjih dvadesetak godina: Bogorodica, Duga mračna noć, Neka ostane među nama, Kotlovina

Predavanje vodi Jelena Tešija a je rezervirano za polaznice/ke Škole rodno osviještenog filma na VFF-u.

Termin predavanja je 12. listopada u 20h.


Povezano