Panel: Humanitarna kriza i položaj žena

Devetom Vox Feminae Festivalu pridružila se i Inicijativa “Dobrodošli” za podršku izbjeglicama. O iskustvu rada na terenu, od kampa u Opatovcu, na graničnim prelazima Bapska-Berkasovo, do Harmice i Bregane, preko kampa u Brežicama u Sloveniji, kao i aktivističkog rada na promjeni restrikrtivnih migracijskih politika Europske unije, govore volonterke Inicijative “Dobrodošli”.

– Tea Vidović
– Sara Kekuš
– Cyrill Cartier

Volonterke će se osvrnuti i na temu položaja žena u aktualnoj humanitarnoj krizi.


Povezano