Teorija vs. praksa, blok 1/3

Od feminističke teorije invalidnosti ka feminističkoj praksi: doprinos rodnih studija aktivizmu žena sa invaliditetom – Milesa Milinković (Srbija)

Stop specizmu – Mariana Cerovečki (Hrvatska)

Politički aktivizam Venezuelanki u Bolivarskoj revoluciji – Ana Rajković (Hrvatska)

Slatko lice pobune: ženstvene i konzumerističke subverzivne prakse japanskih subkultura kao izraz otpora tradiciji i patrijarhatu – Martina Križanić (Hrvatska)

Nužnosti repolitizacije feminizma – Bojana Tamindžija (Srbija)


Povezano