Okrugli stol i javno predstavljanje regionalnih i europskih srodnih portala i festivala

U svom radno-teorijskom dijelu 6. Vox Feminae Festival ima za cilj osnivanje regionalne i europske mreže nezavisnih ženskih inicijativa i kolektiva koji se bave urbanom i proaktivnom kulturom. Mreža će se prvenstveno fokusirati na rad internetskih portala i festivala koji se bave djelovanjem i stvaralaštvom žena te rodnom tematikom. Radni sastanci zatvoreni za javnost odvijat će se 20. i 21. studenog, dok će u četvrtak 22. studenog biti predstavljeni zaključci kao i pojedine inicijative:

BeFem – Feministički kulturni centar

Festival feminističke kulture i akcije (Srbija)

Festival Rdeče Zore (Slovenija)

Centar za djevojke / FemiNiš (Srbija)

CRVENA / Bring In Take Out Living Archive (Bosna i Hercegovina)

Fondacija CURE (CURE) / PitchWise (Bosna i Hercegovina)

Ženski prostor / FemiNiš (Srbija)

Novosadska lezbejska organizacija (NLO)

Umetnost radi akcije (Srbija)

All My Independent Women (Portugal)

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje / Libela.org (Hrvatska)

Lezbijska grupa kontra / L-Fest (Hrvatska)

Domino / Queer.hr (Hrvatska)

Prostor rodne i medijske kulture K-zona / Vox Feminae Festival i VoxFeminae.net portal (Hrvatska)


Povezano