Nina Dragičević: Među njima je glazba – glazba u konstrukciji lezbijske scene

Kad se govori o lezbijkama, prva na pamet pada Sapfa, „prva pjesnikinja lezbijka“. Međutim, Sapfa je bila glazbenica i kantautorica, njezini su se tektstovi pjevali, kako je ona to sročila, „prijateljima na radost“. Malo se govori o glazbi kao o primarnom izvoru povezanosti između lezbijki i njezino prisustvo u konstrukciji lezbijskih zajednica. Zamislite situaciju u klubu dok svira određena pjesma, a senzualni glas pjeva „I Can’t help falling in love with you“ ili „Quiero respirar tu cuello despacito“. Prva se povezanost među lezbijkama javlja kroz njihov prvi pogled pri slušanju te glazbe. Prije nego jedna drugoj znaju imena, prije nego se prozbori prva riječ.

U svojoj najrecentnijoj knjizi ‘Glazba među njima’, Nina Dragičević govori o brojnim razinama na kojima glazba igra važnu ulogu u ovim procesima. Predavanje uzima u obzir povijest glazbe u lezbijskim zajednicama – glazbu koju su skladale glazbenice koje su lezbijke, kao i onu glazbu koja se reproducira(la) u lezbijskim kontekstima – i njezin emancipatorski utjecaj. Što su lezbijke slušale (ili još uvijek slušaju) i kako ih je ta glazba povezala?

Uz predavanje postoji popratna audio prostorija u kojoj se reproducira nekoliko revolucionarnih pjesama lezbijskih glazbenica s početka 20. stoljeća. Nina također nastoji prikazati primjere doprinosa jugoslavenske glazbe lezbijskoj sceni u Ljubljani, koja se oformila u jednom klubu oko lezbijki koje su bile DJ-evi. Ti primjeri uključuju i pjesme Zdravka Čolića i Lepe Brene.

Predavanje /audio prostorija interaktivni su te pozivaju lokalne sudionice da sa sobom ponesu glazbu koja se odnosi na njihove lezbijske kontekste u namjeri stavarnja glazbene topografije ex-yu lezbijskih scena. Event se zaključuje druženjem.

Nina Dragičević je skladateljica, umjetnica zvučnih instalacija i spisateljica s magisterijem iz sociologije.

Nina je također autorica tri knjige; jednog romana, Kdo ima druge skrbi (2014.) i dvije esejističke monografije, Slavne neznane: Zvočne umetnice v konstrukciji družbe (Famous Unknowns: Women Sound Artists in Construction of Society, 2016) i Med njima je glasba: Glasba v konstrukciji lezbične scene (The Music Between Them: Music in Construction of Lesbian Communities, 2017). Nina je članica Slovenskog udruženja pisaca.

Autorica je brojnih elektro-akustičnih skladbi i zvučnih instalacija. 2016. godine objavljen je njezin album Parallellax(Kamizdat Records), a njezina skladba HRTBRKS bila je uključena u kompilaciji Access Frame: Property Compilation (Kamizdat Records). Njezina su djela predstavljena na Spektrumu (Berlin), u galeriji Kapelica, galeriji ŠKUC, u AKC Metelkova, Tovarni Rog, na festivalu Sajeta Art & Music, na Cirkulaciji, u sklopu Udruženja slovenskih pisaca, na Radio Sloveniji, Radio Študent, itd. Nina je također umjetnička redateljica  međunarodnog simpozija i festivala Topografije zvuka, urednica u književnom časopisu Idiot i autorica radio emisije Znane neznane na Radio Študent.


Petak, November 8th 2019, 8:00PM

Nina Dragičević: The Music Between Them – Music in construction of lesbian communities | lecture and social event

When speaking of lesbians, one first thinks of Sappho, the first lesbian poet. But Sappho was a musician, a singer-songwriter, her texts were sung to delight her companions, as she puts it.

We speak little of music as a primary source of connection between lesbians and of its complicity in the construction of lesbian communities. Consider a situation in a club, a certain song playing, the sensual voice singing I can’t help falling in love with you or quiero respirar tu cuello despacito. It is through one look between two lesbians hearing that music that the first connection is made between them. Long before they know each other’s names, before a single word was said.

In her latest book The music between them Nina Dragičević elaborate on the numerous levels on which music plays an important part in these processes. The lecture looks upon the history of music in lesbian communities – both composed by lesbian musicians and the music that is/was played in lesbian contexts – and its emancipatory effects. What did lesbians listen to (or still do?) and how did that bring them together?

The lecture is accompanied by a listening room with several groundbreaking songs by lesbian musicians from the beginning of the 20th century. Nina further proposes to show examples of how the music from Yugoslavia contributed to the lesbian scene in Ljubljana, created in a club, through lesbian DJs, and surprisingly included songs by Zdravko Čolić and Lepa Brena.

The lecture/ listening room is interactive and invite local participants to bring music related to their own lesbian contexts; creating a musical map of ex yugoslav lesbian scenes the event closes by a socializing event (party).

Nina Dragičević is a composer, sound artist, a writer. She holds a master’s degree in Sociology.

Nina is the author of three books: a novel Kdo ima druge skrbi (2014), and two essayist monographs – Slavne neznane: Zvočne umetnice v konstrukciji družbe (2016, en. Famous Unknowns: Women sound artists in construction of society), and Med njima je glasba: Glasba v konstrukciji lezbične scene (2017, en. The music between them: Music in construction of lesbian communities). Nina is a member of the Slovenian Writers’ Association.

She is the author of numerous electroacoustic compositions and sound installations. In 2016 her album Parallellax (Kamizdat Records) was released, while her piece HRTBRKS was included in the Access Frame: Property compilation (Kamizdat Records). Her sound works were presented at Spektrum (Berlin), Kapelica Gallery, ŠKUC Gallery, Sajeta Art & Music Festival, Cirkulacija2, Slovenian Writers’ Association, AKC Metelkova, Tovarna Rog, Radio Slovenia, Radio Študent etc. She is also the artistic director of the Topographies of Sound International symposium-festival, co-editor at the Idiot literary magazine, and the author of Famous Unknowns radio show at Radio Študent.

In 2018 she received The Knight of Poetry Award – both in Jury Selection and People’s Choice categories -, and was presented a Recognition Award for Outstanding Scholarly Achievements by The University of Ljubljana. In the same year she was a finalist for the Palma Ars Acustica European award (European Broadcasting Union) for her sound piece Parallellax.


Povezano