Dugine obitelji: Ostvarivanje LGBTIQ roditeljstva

Želite osnovati svoju (duginu) obitelj ali ne znate kako i od kuda krenuti? Koje su opcije i mogući scenariji za potencijalne LGBTIQ roditelje danas u Hrvatskoj? Dođite na radionicu i razgovor o ostvarivanju LGBTIQ roditeljstva, u paru ili kao samkinje/samci. Iako je razgovor prvenstveno usmjeren na žensku populaciju, dotaknut će se i nekih tema od interesa i za buduće tateke, poput co-parentinga. 

Co-parenting iliti su-roditeljstvo je opcija za mnoge LGBTIQ* pojedinke/ce i parove koji žele biti roditelji. Co-parenting podrazumijeva zajednički odgoj djeteta i dijeljenje roditeljske i financijske odgovornosti. Roditeljske kombinacije mogu biti razne: lezbijski par i gay par, lezbijski par i single muškarac, single žena i single muškarac… 

O čemu sve međusobno razgovarati i što sve dogovoriti kada se ulazi u co-parenting? Biste li htjeli biti izravno uključeni 50% vremena u roditeljstvo ili više/manje? U kojoj mjeri i kako se mogu regulirati roditeljska prava osobe koja nije biološki/a roditelj/ica? Utječe li co-parenting na dinamiku odnosa unutar lezbijske ili gay veze? Koje su sve lijepe strane, a koji su izazovi co-parentinga? 

Na ta i neka druga pitanja odgovorit će se na ovom tematskom druženju. Čut ćemo i životna iskustva roditelja. Dođite slobodno i ako roditeljstvo nije nešto o čemu trenutno aktivno razmišljate i podijelite s nama svoja razmišljanja, i to može nekome biti od pomoći!

Po uzoru na slične organizacije u svijetu, Dugine obitelji okupljaju LGBTIQ* parove i pojedince koji imaju djecu, žele imati djecu ili se samo žele informirati o izazovima i lijepim stranama planiranja obitelji.

Prvi put okupile su se 2011. kao grupa psihosocijalne podrške koju je organizirala udruga Zagreb Pride pod vodstvom psihologinja Iskre Pejić i Matee Popov. Nakon završetka dva ciklusa grupe podrške, polaznici/e grupe nastavili/e su se sastajati i družiti kao neformalna građanska inicijativa – osnovan je forum, pokrenuta je web stranica, dok 2017. godine registrirana je udruga koja je 2018. izdala slikovnicu ‘Moja dugina obitelj’, prvu koja prikazuje djecu s istospolnim roditeljima u Hrvatskoj, 2019. organizirala je prvu međunarodnu konferenciju na temu duginih obitelji u Hrvatskoj. Aktivnosti i druženja Duginih obitelji redovito se organiziraju i dalje.

Kako je riječ o netipičnim obiteljima, razgovor s drugima u sličnim životnim okolnostima može biti vrlo koristan i ohrabrujuć. Kroz susrete Duginih obitelji pruža se prilika LGBTIQ* roditeljima i roditeljicama, kao i onima koji/e planiraju roditeljstvo, za razmjenu iskustava i spoznaja, upoznavanje i druženje.


Tuesday, November 5th, 6:00 PM

Rainbow Families: Enacting LGBTIQ parenthood | talk

Do you want to start your (rainbow) family, but you don’t know where and how to begin? What are the options and possible scenarios for potential LGBTIQ* parents in today’s Croatia? Come to the Enacting LGBTIQ Parenthood workshop and discussion, either as a couple or a single person. Even though the discussion is primarily focused on women, there will also be some points of interest for future dads, such as co-parenting.

Co-parenting is an option for many LGBTIQ* individuals or couples who wish to become parents. It entails a joint raising of the child and sharing parental and financial responsibilities. There are various options for parent combinations: a lesbian couple and a gay couple, a lesbian couple and a single man, a single man and a single woman, etc.

What are the important things to discuss and arrange before entering a co-parenting relationship? Would it suit you to be an actively participating parent 50% of the time or would you like to be more involved, or less involved? To what end and how can the rights of a non-biological parent be regulated? Does co-parenting influence the dynamics of a lesbian or a gay relationship? What are the benefits and what are the challenges of co-parenting?

We will attempt to answer those and other questions at our workshop. There will be parents sharing their life experience. Feel free to join us even if parenthood is not a topic you are actively contemplating at the moment. Share your thoughts because it might be helpful to others!

Modelled after other similar organizations, Rainbow Families work with LGBTIQ* couples and individuals who have children, wish to have children or simply want to be informed on the challenges and benefits of family planning.

2011 marked the first time the families met up as a support group organized by Zagreb Pride, under the guiding hand of psychologists Iskra Pejić and Matea Popov. After two cycles of the support group, the attendees continued to meet up and socialize as an informal civil initiative – they started a forum and a web-page, and in 2017 they founded the organization that published a picture book called My Rainbow Family in 2018, the first Croatian picture book to feature same-sex parents. In 2019, they organized the first international conference about rainbow families in Croatia. Rainbow Families continue to organize activities and meetings on a regular basis.

Given the fact that we are talking about atypical families, conversation with others that share similar circumstances may be very beneficial and encouraging. Through the meetings of Rainbow Families, LGBTIQ* parents and those who are planning parenthood are given a chance to exchange experiences and their know-how, to get to know other parents and to socialize with them.


Povezano