Objavljeno

WAVE – mreža za suzbijanje nasilja nad ženama traži mlade ambasadore/ice

WAVE mreža traži mlade i predane vizionare i vizionarke da se pridruže svojim vršnjacima/kinjama kao ambasadori/ce Step Up! kampanje. Step Up! kampanja je projekt mreže WAVE (Ženska mreža protiv nasilja) pokrenut s ciljem ulaganja dodatnog napora u suzbijanje nasilja prema ženama, podizanja svijesti o tom pitanju te zaštite žena i djevojčica žrtava nasilja. Prijave su otvorene do 21. rujna 2018. godine!

Grupa ambasadora/ica  sastojat će se od 10 mladih ljudi iz država koje sudjeluju u StepUp! kampanji u 2018. godini (Albanija, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Estonija, Finska, Gruzija, Hrvatska, Italija, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Poljska, Portugal, Slovačka, Španjolska, Srbija i Ukrajina).

 Prijaviti se možeš ako:

– Imaš između 18 i 27 godina i izvrsno poznaješ engleski jezik;
– Svjestan/svjesna si razmjera problema nasilja prema ženama i djevojčicama;
– Voljan/na si, kao volonter/ka, aktivno se uključiti i surađivati s grupom vršnjaka s područja cijele Europe sljedeće 2 godine;
– Voljan/na si razvijati svoje vještine i steći iskustvo djelovanja u području ženskih ljudskih prava;
– Voljan/na si kreirati sadržaj i pomoći nam proširiti važne poruke među mladim ljudima?

WAVE mreža nudi ti jedinstveno iskustvo i priliku da budeš dio promjene te postaneš pravi/a aktivist/kinja za ljudska prava.

Zadaci i odgovornosti mladog/e WAVE ambasadora/ice:

– Pridonijeti strateškom razvoju i praktičnoj primjeni Step Up! kampanje
– Aktivno sudjelovati u onlinegrupnim sastancima (svaka 2 mjeseca)
– Sudjelovati u onlinetreninzima i radionicama
– Predlagati ideje, rješenja i aktivnosti vezane uz inkluziju mladih u promociju nenasilja
– Predlagati i pripremati sadržaj za društvene mreže (Facebook, Instagram i dr.) koji će potom biti objavljen sukladno strategiji upravljanja društvenim mrežama
– Redovita komunikacija s koordinatorima/cama radi usklađenosti akcija
– Trajanje angažmana je minimalno 12, a maksimalno 24 mjeseca
– Očekuje se angažman od jednog do dva sata na tjednoj bazi. Ukoliko se javi potreba za većim angažmanom, isto će biti dogovoreno unaprijed u skladu s mogućnostima samog/e ambasadora/ice
– Uloga mladog/e ambasadora/ice je neplaćena, ali nudi dovoljno mogućnosti za razvoj vještina, usvajanje novih znanja i razvoj aktivističkog promišljanja

Iako se možda čini na prvi pogled, navedene dužnosti nisu iscrpne.

Poziv je otvoren od 25. svibnja do 21. rujna 2018. godine. Mladi ambasadori/ce bit će proglašeni/e 3. listopada 2018. godine.

Formular za prijavu možete ispuniti ovdje