Objavljeno

Vijeće Europe usvojilo prvi međunarodni pravni instrument za borbu protiv seksizma

U skladu s preporukom koju je usvojio Odbor ministara Vijeća Europe, države članice bi se trebale uključiti u borbu protiv seksizma u svim segmentima društva, stoji u priopćenju Vijeća Europe.

Kao odgovor na #MeToo i ostale pokrete koji su doprinijeli podizanju svijesti o seksizmu u društvu, usvojena preporuka sadrži prvu međunarodnu definiciju seksizma: seksizam je manifestacija „povijesno nejednakih odnosa moći“ između žena i muškaraca koja vodi diskriminaciji i onemogućava potpuno napredovanje žena u društvu.

Budući da je “rasprostranjen u svim sektorima i svim društvima, i [da] seksizam i seksističko ponašanje izviru iz rodnih stereotipa i jačaju ih,” seksizam se po prvi put definira u posvećenom pravnom instrumentu kojem je cilj suzbiti ga, sadrži opsežan popis mjera i područja u kojima se seksizam događa, od oglašavanja i medija, do zapošljavanja, pravde, obrazovanja i sporta. Tekst posebno nastoji osvijetliti što je seksističko ponašanje i predlaže konkretne načine na koje različiti akteri mogu identificirati i riješiti ih.

Od država članica se traži da prate napredak u provedbi smjernica i da obavijeste Komisiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe o poduzetim mjerama i postignutom napretku. [T.G.]


Povezano