Objavljeno

Vijeće Europe objavilo smjernice za zaštitu seksualnih i reproduktivnih prava u vrijeme epidemije

Foto: Charles Edward Miller/Wikimedia

Vijeće Europe pozvalo je zemlje članice da slijede smjernice za zaštitu seksualnih i reproduktivnih prava u vrijeme epidemije virusa Covid-19.

Puno poštivanje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena jedna je od glavnih obaveza država članica Vijeća Europe s ciljem osiguravanja ženskih ljudskih prava i promicanja rodne ravnopravnosti,” stoji u priopćenju.

Međutim, kriza uzrokovana korona virusom i mjere koje su države uvele otežavaju pristup osnovnim informacijama i uslugama u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja, na što su već upozorile brojne organizacije iz cijele Europe.

Neke države su poduzele pozitivne korake kako bi olakšale pristup pobačaju i kontracepciji za vrijeme karantene. Primjerice, Engleska, Škotska i Wales omogućile su medikamentozni pobačaj kod kuće nakon telekonzultacija s liječnikom, a Francuska i Italija proglasile su pristup pobačaju zdravstvenom uslugom koja se mora pružati bez obzira na epidemiju i ne može se odgoditi.

Vijeće Europe poručilo je zemljama članicama da moraju:

  • osigurati puni pristup informacijama, proizvodima i uslugama vezanim uz seksualno i reproduktivno zdravlje svim ženama, s posebnim naglaskom na žrtve rodno uvjetovanjog nasilja i pripadnice drugih ranjivih skupina;
  • tretirati skrb vezanu uz prekid trudnoće, kontracepciju (uključujući hitnu kontracepciju) i zdravstvenu skrb prije, tijekom i nakon poroda kao osnovne zdravstvene usluge koje moraju biti dostupne za vrijeme krize te poduzeti sve potrebne zaštitne mjere;
  • ukloniti sve prepreke koje onemogućuju pristup sigurnom pobačaju kao što je medicinski neopravdani period čekanja; dozvoliti telekonzultacije s liječnikom kada je potrebno i pružati hitnu kontracepciju bez recepta;
  • odbaciti pogrešne informacije, stigmu i rodne norme koje utječu na pristup žena informacijama o njihovim seksualnim i reproduktivnim pravima;
  • pobrinuti se da uskrata zdravstvene skrbi na osnovu savjesti ne ugrozi pristup žena njihovim pravima;
  • slijediti upute Svjetske zdravstvene organizacije o skrbi za trudnice i dojilje za vrijeme epidemije i garantirati ženama informirani pristanak i donošenje odluka u kontekstu poroda;
  • spriječiti bilo kakve izmjene zakona kojima se žele organičiti seksualna i reproduktivna prava žena;
  • podržati aktivistkinje, sigurne kuće, medicinsko osoblje, organizacije koje se bave planiranjem obitelji i druge aktere te im omogućiti da nastave svoje djelovanje i pomažu ženama za vrijeme epidemije.

Povezano