Objavljeno

Većina žena ne žali što su pobacile

Foto: elmoree, Flickr

Većina žena koje su prekinule trudnoću ne osjećaju žaljenje zbog te odluke, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u akademskom časopisu Social Science & Medicine u siječnju 2020.

Istraživanje je obuhvatilo 677 ispitanica iz 21 američke savezne države u razdoblju od pet godina nakon zahvata, prateći njihove osjećaje u vezi odluke da pobace.

Ispitanice su upitane osjećaju li tugu, krivnju, olakšanje, žaljenje, ljutnju ili sreću zbog svoje odluke. Čak 95% žena izjavilo je da smatraju da su donijele pravu odluku, a emocija koju su najčešće spominjale je olakšanje.

Željela sam saznati postoje li ikakvi dokazi da pobačaj ima negativne dugoročne posljedice. Proganjaju li ženu kasnije u životu negativni osjećaji kajanja i žaljenja? Može li se na temelju toga tražiti ‘period čekanja’ koji 27 država u SAD-u zahtijeva od žena koje se odluče na pobačaj? Ima li temelja za zahtjeve u osam država na temelju navoda da pobačaj uzrokuje trajne mentalne posljedice za žene,” objasnila je voditeljica istraživanja, epidemiologinja Corinne Rocca.

Istraživanje je pokazalo da su kontradiktorne emocije, primjerice krivnja i olakšanje, uobičajene u periodu neposredno nakon pobačaja, no “i pozitivne i negativne emocije značajno su se smanjile u prve dvije godine te takvima i ostale”.

Tako je još jednom potvrđeno da osjećaji vezani uz pobačaj ne proizlaze iz samog zahvata, već su povezani s osobnim i društvenim kontekstom. Autori/ce istraživanja izjavili su da bi se buduća istraživanja trebala fokusirati na konkretne faktore koji kod žena izazivaju negativne osjećaje ili žaljenje zbog pobačaja. Pretpostavljaju da je jedan od faktora svakako stigmatizacija. The Guardian


Povezano