Objavljeno

Ustavni sud onemogućio diskvalifikaciju izbornih lista koje ne poštuju “žensku kvotu”

Ustavni sud u četvrtak je ukinuo odredbe u veljači izmijenjenog Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor po kojima bi stranke i nezavisne liste za kandidaturu morale skupiti po 1500 potpisa birača, brisana je i odredba po kojoj se za zastupnike ne bi smjeli kandidirati osuđeni za zlouporabu položaja i ovlasti, kao i ona po kojoj bi se iz izborne utrke diskvalificirale liste na kojima je manje od 40 posto kandidata podzastupljenog spola.

Diskvalifikaciju lista koje ne poštuju “žensku kvotu”, ustavni suci smatraju “nesuglasnom s člankom 3. Ustava zbog njezina nerazmjerno ograničavajućeg učinka na slobodu kandidiranja ovlaštenih sudionika u izbornom natjecanju, ali i u odnosu na opći razvitak višestranačkog demokratskog sustava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske”, piše Novi List.

Odluku Ustavnog suda osudile su brojne uduge i institucije.

Ženska mreža Hrvatske u priopćenju ističe da je Ustavni sud u svojem tumačenju članka 3. Ustava višestranački sustav postavio za višu ustavnu vrednotu od ravnopravnosti spolova, “pretpostavljajući da ravnopravnost spolova ugrožava višestranačje”.

“Time je Ustavni sud pokazao temeljno nerazumijevanje osnovnih ustavnih vrijednosti koje bi trebao štititi i promicati”, ocjenjuje ŽMH.

Vladin Ured za ravnopravnost spolova u priopćenju upozorava da je odlukom o neustavnosti odredbe da lista na kojoj nije zastupljeno najmanje 40 posto svakog spola nije pravovaljana Ustavni sud zadao snažan udarac dugogodišnjim nastojanjima za uspostavom rodne ravnoteže u procesima političkog odlučivanja.

“Ova odluka ne samo da je vjetar  u leđa sprječavanju bržeg uspostavljanja stvarne ravnopravnosti muškaraca i žena, već je jasno usmjerena ka cementiranju političke podzastupljenosti žena, kao jednog od najvažnijih indikatora neravnopravnosti spolova”, smatra Ured.

Ured za ravnopravnost spolova stoga poziva političke stranke i druge ovlaštene predlagatelje da unatoč odluci Ustavnog suda na izborima za Hrvatski sabor kandidiraju najmanje 40 posto žena, odnosno podzastupljenog spola, i time učine rodno osjetljiv demokratski iskorak. Novi List


Povezano