Objavljeno

U primjeni novi Zakon o radu

Odredbe novog Zakona o radu, koji je naišao na nezadovoljstvo sindikata i kritiku aktivistica Ženske fronte za radna i socijalna prava, stupile su na snagu.

Novi ZOR donosi nekoliko značajnih promjena, od kojih je jedna i zapošljavanje na određeno. Naime, prvi ugovor na određeno više ne mora sadržavati razdoblje na koje se zaključuje već razloge zbog kojih se radnik zapošljava na određeno. Razlozi mogu potrebu za takvim radom odrediti na pet, deset ili petnaest godina, a tek kad istekne prvi ugovor, ostali ne mogu trajati dulje od tri godine.

Za očekivati je da će nakon takvog zakonskog rješenja rad na određeno postati pravilo za sve, osim za rijetke deficitarne profesije, pogotovu zato što se tako može izbjeći isplata otpremnine.

Nadalje, iako Zakon i dalje propisuje da je puno radno vrijeme 40 sati, uz mogućnost osam sati prekovremenog rada, promijenjene su odredbe o preraspodjeli radnog vremena. Tjedni se limit tako u stvarnosti povećava na 50 sati, odnosno 60 sati, ako je kolektivnim ugovorom tako određeno.

U najgorem položaju vjerojatno će se naći trudnice i rodilje. Novi ZOR ne priječi mogućnost otkaza trudnici, odnosno rodilji u slučaju da poduzeće odlazi u likvidaciju. Tako se u razloge za prestanak ugovora o radu uključuje smrt poslodavca fizičke osobe ili prestanak obrta po sili zakona, odnosno brisanje trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima. Redoviti otkaz, pak, moći će dobiti i radnik koji ne zadovolji na probnom radu.

Otkazni rok teći će i za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te bolovanja, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drugačije uređeno. U slučaju prekida otkaznog roka zbog radnikova odlaska na bolovanje, otkaz će nastupiti istekom šest mjeseci od trenutka kada je radniku uručena odluka o otkazu.

U slučaju pak neisplate plaće, radnici više neće morati čekati 30 dana da bi pokrenuli sindikalne akcije, nego će s danom dospijeća plaće moći najaviti štrajk i pokrenuti postupak mirenja. Libela

Detaljnije o problematičnim rješenjima koje donosi ZOR, čitajte u Memorandumu Ženske fronte.

Povezano