Objavljeno

U izborima za EU parlament žene s invaliditetom i dalje manjina

Ususret izborima za Europski parlament polaznice obrazovnog programa NVO klinika za sprječavanje diskriminacije žena s invaliditetom, članice Mreže žena Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) posjetile su Ured za informiranje Europskog parlamenta u RH u Zagrebu.

Ovom aktivnošću završio je jednogodišnji projekt, NVO klinika za sprječavanje diskriminacije žena s invaliditetom koji zajednički provode Centar za ženske studije i Mreža žena Zajednice saveza osoba s invaliditetom (SOIH), a financiraju Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

„U prošlogodišnjim izborima za Europski parlament u Hrvatskoj je sudjelovalo samo 21% građana, za ovogodišnje izbore Ured za informiranje se priprema već mjesecima nastojeći istaknuti prave vrijednosti Europske unije: slobodu mišljenja i govora, slobodno kretanje roba i ljudi, solidarnost, ravnopravnost spolova, ukratko vladavinu prava. Hrvatska je mlada članica EU i javnost i mediji nisu u dovoljnoj mjeri svjesni da se čak 80% odluka važnih za funkcioniranje zakonodavstva donosi u Europskom parlamentu i da je sudjelovanje u izborima od presudne važnosti.

Kako bismo privukli pažnju građana/ki za izbore za Europski parlament početkom svibnja organiziramo predstavljanje Ane Burice, mlade poduzetnice koja je u suradnji s Josipom Marić pobijedila na StartupOpen-u 2013. tijekom Globalnog tjedna poduzetništva s projektom Teddy the Guardian, filozofa i pisca Bernard-Henri Lévyja, zagovornika etike i društvene pravde i “, istaknula je Violeta Simeonova Staničić, voditeljica Ureda za informiranje Europskog parlamenta.

S obzirom na ciljeve projekta kojim se željelo potaknuti žene s invaliditetom da se uključe u javni i politički život, posjet Odjelu za informiranje bila je idealna prilika da članice SOIH-a u direktnom kontaktu komentiraju aktivnosti i politike Europskog parlamenta i dobiju informacije na koji način prilagoditi praksu zagovaranja prava žena s invaliditetom kako bi se što više žena s invaliditetom uključilo u javni i politički život.

„U praksi je Europskog parlamenta uključivati osobe s invaliditetom u prakse stažiranja koje su vrlo dobro plaćene i nakon završene prakse omogućavaju stalno zapošljavanje. Govorim i iz osobnog iskustva, s obzirom da sam u dosadašnjem radu imala 4 stažista koji su bili osobe s invaliditetom i bila sam jako zadovoljna suradnjom“, rekla je Simeonova Staničić. Ovom prilikom istaknula je i kako, prema kandidacijskim listama, očekuje da će Hrvatsku u Europskom parlamentu predstavljati barem 30% žena.

Članice SOIH-Mreže žena s invaliditetom upozorile su na nužnost jasnijeg provođenja politika za suzbijanje diskriminacije spram osoba s invaliditetom jednako kao i Zakona o ravnopravnosti spolova, s obzirom da su žene s invaliditetom višestruko diskriminirana manjina.

„Izbori za Europski parlament važni su za osobe s invaliditetom s obzirom da svi europski građani/ke imaju pravo podnošenja predstavke zastupnicima Europskog parlamenta i zato nas osobito veseli mogućnost preferencijalnog glasovanja jer na taj način možemo direktno dati glas zastupniku/ici koja će zagovarati prava osoba s invaliditetom, osobito žena, čiji glas se još slabije čuje.

U namjeri da se potakne stvaranje inkluzivne, održive i demokratske Europe, European Disability Forum (EDF), europska krovna organizacija za osobe s invaliditetom povjerila nam je ulogu domaćina konferencije koja će se održati 17. i 18. svibnja, kao najmlađoj članici EU.

Ovim skupom želimo ukazati na značaj zapošljavanja osoba s invaliditetom i prikazati primjere dobre prakse EU te važnost primjene Fakultativnog protokola uz UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i osnivanja mehanizama unutar institucija EU koji će Konvenciju i provoditi. Ovo je prilika da se naglasi značaj usvajanja plana rodne ravnopravnosti EDF-a, a predstavit ćemo i manifest EDF-a o izborima za Europski parlament kojim se kod kandidata za parlamentarce u programe političkih stranaka potiče uključivanje 6 prioriteta za osobe s invaliditetom“, zaključila je Marica Mirić, koordinatorica SOIH-Mreže žena s invaliditetom.


Povezano