Objavljeno

U Europskom parlamentu tijesna većina za ženska prava

Odbor za ravnopravnost spolova i ženska prava u Europskom parlamentu izglasao je Izvješće o pravima žena i muškaraca za 2013. godinu, oko kojeg su se prošle godine lomila koplja na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, a nije prošlo zahvaljujući među ostalim i hrvatskim zastupnicima/ama iz redova EPP.

Izvješće je jučer ipak izglasano i to zahvaljujući prije svega tijesnoj lijevoj većini u Odboru koja je podržala izvjestitelja Marca Tarabellu iz Grupe socijalista i demokrata. Najvažnije točke izvješća su jednakost u plaćama za jednak rad, zaštitu žena od nasilja, te pravo na dostupnu medicinsku skrb i pobačaj.

Biljana Borzan, zamjenska članica Odbora za ravnopravnost spolova, izrazila je zadovoljstvo što su svi njeni amandmani na Izvješće usvojeni.

Velik dio izvješća posvećen je nasilju nad ženama koje u Europi trpi svaka treća žena, a Borzan se založila za mjere osnaživanja žena u prijavljivanju zločina i skrbi o njima nakon prijave.

Naime, procjenjuje se da se tek 20% slučajeva nasilja prijavi policiji, a čak i u tim rijetkim slučajevima kada do prijave dođe svaka druga žrtva bude zadovoljna konačnim ishodom.

“Posebno me zabrinjava nasilje na Internetu o čemu sam ranije pisala Europskoj komisiji. Ono postaje trend u cijeloj EU i zastrašujuće je kada se događa među maloljetnicima na društvenim mrežama jer se takvo ponašanje počinje doživljavati kao nešto normalno. Internet nadilazi državne granice i potrebno je zauzeti zajedničku poziciju na razini Unije kako bi se kvalitetno uredilo digitalno tržište”, ističe Borzan.

U Hrvatskoj 93% maloljetnika/ca ima profil na društvenim mrežama, a svaki/a peti/a na njima provede više od 3 sata dnevno. Čak 12,1% djece doživjelo je nasilje na društvenim mrežama, a 9,6% se ponašalo nasilno.

Socijalisti i demokrati su posebnu pozornost pridali i ekonomskoj jednakosti žena i muškaraca. Zastupnica Borzan je u zajedničkom amandmanu s izvjestiteljem  i kolegicom Vioricom Dancilom istaknula kako je potrebno razviti strateški pristup kako bi se povećala zapošljivost žena, posebno u ruralnim područjima, te im se osigurale dostojanstvene mirovine.

Također, jedan od amandmana Biljane Borzan tiče se uključivanja većeg broja žena u kliničke studije, jer se kako kaže mnoge lijekove ne testira na ženama, te nakon odobrenja često izazivaju nuspojave kod pacijentica.

“Naime, mnogi lijekovi ne budu testirani na ženama i kada budu odobreni izazovu nuspojave kod pacijentica. Zato sam i kao liječnica pozvala na ispravnu implementaciju Regulative 536/2014”, objašnjava Borzan.

“Izvješće će u ožujku biti na dnevnom redu plenarne sjednice u Strasbourgu. Zabrinuta sam hoće li proći u ovom obliku, prije svega jer  je i na Odboru tijesnom većinom zadržan paragraf o pravu žena na pobačaj i pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. Unatoč tome, današnje glasovanje je nedvojbeno korak u pravom smjeru k osiguravanju ravnopravnosti žena i muškaraca”, kazala je Borzan.

Izvjestitelj Tarabella, komentirao je rodni jaz u plaćama između muškarca i žena, navodeći da se od njegovog posljednjeg izvješća iz 2009. godine, stvari jesu počele kretati na bolje, ali je napredak suviše spor. Zastupljenost žena u tvrtkama na burzama je niska, a stakleni strop itekako stvaran, zboge čega je nužno poduzeti i konkretne mjere.

“Ako ovako nastavimo, razliku u plaćama među spolovima eliminirat ćemo tek 2048. Od mog zadnjeg izvješća prije pet godina postotak zaposlenih žena u Europi narastao je sa 60 na 63%, što nije dovoljno. Moramo također veću pažnju prikloniti kvaliteti poslova – više žena nego muškaraca zaposleno je na nesigurnim privremenim poslovima i ugovorima na određeno”, izjavio je.

Istakao je i da prioritet treba biti borba protiv nasilja nad ženama i ratifikacije Istanbulske konvencije, kao i borba protiv stereotipa od najmlađe dobi, te osiguranje prava ženama da samostalno odlučuju o svom reproduktivnom zdravlju.


Povezano