Objavljeno

U Beogradu preminula feministička prvoborka Sonja Drljević

Jučer nas je napustila Sonja Drljević, jedna od najpoznatijih srpskih feministkinja starije generacije koja je svojim radom i feminističkim elanom nadahnula brojne nove generacije aktivistkinja i feministkinja.

Rođena je 1942. godine u selu Žirci u Kolašinu (Crna Gora). Diplomirala je na građevini i ekonomiji, za bivše države sudjelovala je u radnim akcijama i građenju mostova.

Sonja je sudjelovala i u osnivanju brojnih važnih feminističkih organizacija u Srbiji, a njen pionirski doprinos razvoju ženskog pokreta u Srbiji, od kraja ‘70-tih godina do danas pamte generacije aktivistkinja u Hrvatskoj, Srbiji i ostatku postjugoslavenskog prostora.

Drljević je bila jedna od osnivačica beogradskih Ženskih studija, ali i članica i koordinatorica prve feminističke grupe u Jugoslaviji ‘Žena i društvo’  koju su uz nju osnovale i neke od prvoborki feminističkog pokreta. Bila je suosnivačica i koordinatorica grupe „SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja“, „Ženski lobi“, „Ženski parlament“. Tijekom 2000-tih koordinira predizborne kampanje za povećanje broja žena u političkim strankama, parlamentu i javnoj sferi, zalaže se i zagovara za promociju ženskih prava na tržištu rada i potiče ekonomsko osnaživanje žena.

Prošle godine je dobila nagradu Anđelka Milić za feminističko stvaralaštvo za značajan doprinos razvoju feminističkog znanja i feminističkog stvaralaštva.


Povezano