Objavljeno

Tribina: Obrazovanje i reprodukcija nejednakosti

Inicijativa za feministički Filozofski u ponedjeljak 15. i utorak 16. siječnja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organizira tribine o obrazovnom sustavu Hrvatske. 

U zadnjih nekoliko godina ponovno se razvila velika rasprava o reformi školstva. Pri tome u razgovoru o obrazovanju najčešće dominiraju lijevo-liberalne i libertarijanske ideološke pozicije i njima sukladna argumentacija i ciljevi obrazovanja, a marginaliziraju se marksističko-feministička te interkulturalna/postkolonijalna perspektiva. Stoga su organizatorice odlučile malo prokomentirati naš obrazovni sustav iz baš te dvije, njima mile, marginalizirane perspektive.

Ponedjeljak, 15. siječnja u 19 sati

Na tribini sudjeluju: Ana Bauer, Katarina Peović Vuković, Andreja Gregorina i Josipa Lulić. Tribinu moderira Marija Dejanović.

Utorak, 16. siječnja u 19 sati

Na tribini sudjeluju: Tihana Klepeč, Ljatif Demir i Lea Horvat. Tribinu moderira Norma Trkovnik.

Problematičnost našeg obrazovnog sustava kritizira se s nekoliko ideoloških pozicija. Lijevo-liberalna ideološka struja najčešće govori o potrebi za reformiranjem sustava obrazovanja te smatra da ćemo “modernizacijom” i “osuvremenjivanjem” kurikuluma postići intelektualni i ekonomski standard zapada. Takav pristup je nedovoljno dobar jer, kao prvo, svrhu svojih činidbi ne nalazi u području obrazovanja, nego u izvanjskim društvenim faktorima (potrebe tržišta, veća stopa zapošljavanja) te stoga nije humanistički, nego anti-humanistički iz razloga što obrazovanje čovjeka subordinira njegovoj ulozi na tržištu te ga tako svodi na isključivo ekonomsku dimenziju.

S druge strane, čak i da se reformu dobro osmisli ona se, koliko god bila dobro osmišljena, ne može implementirati u praksu bez dodatnog obrazovanja nastavnika u skladu sa sadržajima kurikuluma i suvremenom metodologijom znanstvenog mišljenja i bez svojevrsne “pripreme terena” u školama. Svaka reforma koja je bila provedena pošto-poto dosad nam je donijela samo više birokracije i stresa.

Ova struja, zajedno sa umjerenom ljevicom, također zagovara uvođenje kritičkog mišljenja i građanskog odgoja u škole. To su programi koji su nužni za demokratsko i aktivno građanstvo te se o važnosti tih programa već dovoljno govori. Stoga o njima ovdje neće biti riječi. Trebalo bi samo nadodati da je, bez kritike ideologije, kritičko mišljenje samo još jedan od mehanizama ideološkog (samo)porobljavanja. Stoga ćemo, ako u budućnosti budemo radile/i još tribina o obrazovanju, rado govoriti o kritici ideologije u kontekstu odgoja za demokraciju (nakon tribine ćemo vam postaviti anketicu na fb stranici pa se izjasnite želite li prisustvovati takvoj tribini ili ne).

Druga struja je libertarijanska. Oni s jedne strane pod krinkom zalaganja za “STEM-revoluciju” zagovaraju prodor krupnog kapitala i klijentelizma u obrazovanje, a s druge se strane utvaraju “ideološki neutralnima” dok govore da nikome ne smijemo nametati LGBT prava, prava žena i prava manjina kroz obrazovanje. Ova je struja previše banalna da bismo na nju trošile/i riječi.

Što je sa ženama u obrazovanju? Što je sa zahtjevima koje sve skuplje obrazovanje nameće djeci i odraslima nižeg socio-ekonomskog statusa? Što je s pravima Roma na nastavu na vlastitom jeziku?

Više informacija o tribinama možete potražiti na Facebook stranici događanja