Objavljeno

Trećina žena u EU doživjela neki oblik nasilja

Prema podacima dosad najvećeg istraživanja o nasilju nad ženama, koje je provela Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), oko 62 milijuna žena u Europskoj uniji doživjelo je neki oblik fizičkog ili seksualnog zlostavljanja, prenosi BBC.

Za potrebe istraživanja intervjuirano je 42,000 žena u 28 država članica EU. Sudionicama istraživanja, u dobi od 18 do 74 godine, postavljana su pitanja vezana uz njihova iskustva fizičkog, seksualnog i psihološkog nasilja u obitelji i na radnom mjestu, kao i o slučajevima uhođenja, seksualnog uznemiravanja u djetinjstvu i ulozi interneta kao platforme za nasilje nad ženama.

Rezultati istraživanja, koje mlade žene ističe kao skupinu najizloženiju nasilju, predstavljeni su u izvješću Nasilje nad ženama: svaki dan i svugdje.

Studija pokazuje da je 33% žena doživjelo neki oblik zlostavljanja nakon petnaeste godine života. Psihološko nasilje u vezi, doživjelo 43% žena, a njih 22% je doživjelo fizičko ili seksualno nasilje od strane partnera, međutim u čak 67% slučajeva, zlostavljanje nisu prijavile policiji ili drugoj instituciji.

Neki oblik seksualnog uznemiravanja doživjelo je 55% žena, često od strane nadređenih, kolega ili klijenata, a virtualno uznemiravanje je iskusilo 20% mladih žena (18-29 godina).

Zlostavljanje žena je najčešće u Danskoj (52%), Finskoj (47%) i Švedskoj (46%), a najrjeđe u Poljskoj (19%). Međutim, izvješće naglašava mogućnost da je ovaj rezultat odraz činjenice da je u nekim državama kulturno prihvatljivije pričati o ovom problemu nego li u drugima.

„Brojčani podaci iz ovog istraživanja jednostavno se ne mogu i ne smiju zanemariti. Istraživanje Agencije za temeljna prava pokazuje da fizičko, seksualno i psihološko nasilje nad ženama predstavlja raširen oblik povrede ljudskih prava u svim državama članicama EU“, izjavio je direktor FRA Morten Kjaerum i pozvao na promjenu.

„Veličina problema dokaz je da nasilje nad ženama ne utječe samo na nekoliko žena, ono svakodnevno utječe na cijelo društvo. Stoga, tvorci politika, civilno društvo i aktivisti moraju preispitati mjere za suzbijanje svih vrsta nasilja nad ženama bez obzira na to gdje se ono događa. Mjere za suzbijanje nasilja nad ženama moraju se podići na novu razinu. [M.B.]


Povezano