Objavljeno

Studenti/ce TTF-a traže smjenu dekanice Sande Bischof i njezinih prodekana

Na prvom plenumu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu studenti i studentice su jednoglasno usvojili odluku o zahtijevanju smjene dekanice Sandre Bischof i njezinih prodekana. Ukoliko navedeni/e u roku pet dana ne daju samovoljno ostavku, studenti/ce će tražiti očitovanje rektora Damira Borasa.

Plenum je održan na kiši ispred zgrade Fakulteta, jer je studentima/cama onemogućen ulazak u zgradu fakulteta.

Glavnu riječ na plenumu vodilo je petero studenata/ica s različitih godina koji/e nisu članovi/ice Studentskog zbora, već traže da se isti raspusti jer ne zastupa interese studenata, a upitnim drže i kako su članovi/ce Zbora došli na svoje pozicije.

Kako navode studenti/ce, fakultet ne sluša njihove zahtjeve i odbija suradnju sa studentima/cama, a od kada je 2012. godine započeo mandat sadašnje dekanice, utvrđeno je da se na fakultetu posluje ilegalno, čime se krši Statut Sveučilišta i Statut fakulteta.

Najspornijim smatraju upisivanje u apsolventsku godinu jer prema bolonjskom sustavu one više ne postoje, ali ih je do lipnja ove godine bilo moguće normalno upisati i za njih su se uplaćivale školarine koje kasnije nisu bile vidljive u ISVU sustavu.

Osim toga, kao velik problem na fakultetu istaknut je problem neinformiranosti i nerazumijevanja na koje studenti/ce nailaze u referadi.

„Djelatnice u referadi naprosto nemaju informacije jer ih iz dekanata ne daju“ kazali/e su okupljeni/e studenti/ce.

Smatraju kako je za tu situaciju odgovorna dekanica koja potpisuje indekse. Najglasniji/e su bili kada govorilo o prodekanici za financije i profesorici na fakultetu Editi Vujasinović koja predaje nekoliko kolegija na kojima je, kako tvrde, prolaznost tek 13 posto. To smatraju posebno problematičnim ako se uzme u obzir da je prof. Vujasinović istovremeno prodekanica za financije i profesorica.

„Prodekanica nas ruši jer joj treba novaca“ komentirali/e su studenti/ce. Jutarnji


Povezano