Objavljeno

Smjernice za Gradsku četvrt – Trešnjevka sjever

Ilustracija: ZG3D i Trešnjevački seniori

U sklopu projekta “Trešnjevački seniori: zreli za umjetnost” izrađene su smjernice, odnosno prijedlozi za poboljšanje kvalitete života osoba 54+ namijenjene Gradskoj četvrti – Trešnjevka sjever.

Smjernice možete pronaći u nastavku, a ako imate bilo kakvih prijedloga ili komentara, slobodno nam javite na: tihana@voxfeminae.net.

 • Uključiti u godišnji financijski plan Gradske četvrti – Trešnjevka sjever povećanje broja besplatnih kulturnih sadržaja za osobe 54+
 • Inicirati razmjenu kulturnih sadržaja među gradskim četvrtima u Zagrebu
 • Ojačati komunikaciju i razmjenu kulturnih, rekreativnih i drugih sadržaja za osobe 54+ među trešnjevačkim mjesnim odborima
 • Poticati udruge koje djeluju na području Gradske četvrti da sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga s ciljem informiranja građana o njihovim aktivnostima
 • Unaprijediti pristup OSI i kretanje starijih osoba kvartom (predložiti mjere vezane uz sigurnost i zaštitu osoba, pristup komunalnim objektima, uređenje naselja, itd.)
 • Ponovo pokretanje Glasa Trešnjevke te uključivanje najava kulturnih i drugih događanja u kvartu u časopis
 • Intenzivirati informiranje građana putem oglasnih ploča
 • Osmisliti sadržaje koji omogućuju i potiču veću socijalizaciju u kvartu (npr. obilježavanje Dana Trešnjevke
 • Omogućiti besplatno korištenje gradskih prostora udrugama i inicijativama koje organiziraju aktivnosti za osobe 54+
 • Donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana gradske četvrti uz konzultacije sa zainteresiranim građanima
 • Sazivati mjesne zborove građana radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od mjesnog značaja, čime se osnažuje dijalog između građana i mjesne samouprave.

Projekt “Trešnjevački seniori: zreli za umjetnost” provodi K-zona u razdoblju od 17.08.2018. do 17.12.2019. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 963.014,49 HRK, a iznos EU potpore je 818.562,32 HRK. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost K-zone.


Povezano