Objavljeno

Sindikalistice jednoglasno usvojile povelju o jednakosti

U Beču se od 14. do 16. rujna održavala prva međunarodna konferencija sindikalistica u organizaciji  IndustriALL Global Union-a. Sigurnost na radu, posebno u zanimanjima s tradicionalno muškom dominacijom, te teme povezane s radom i majčinstvom bile su dvije glavne točke rasprava.

Radnice u zanimanjima s tradicionalno muškom dominacijom suočavaju se ne samo sa sastavnim izazovima posla nego ujedno i opasnostima po svoju dobrobit i čak život. Radnice u ovakvim zanimanjima česta su meta seksualnog i fizičkog zlostavljanja od strane svojih muških šefova i kolega. Sindikalistice su među takvim zanimanjima posebno naglasile rudarstvo, a južnoafrička situacija odavno je dosegla točku usijanja, o čemu smo ranije izvještavali.

Sindikalistice su se izglasavanjem Povelje o jednakosti obvezale ne samo na predani i dugotrajni rad s ciljem ostvarivanja jednakih uvjeta za radnike i radnice na tržištu rada, nego su se ujedno obvezale na međunarodnu solidarnost i borbu protiv svih oblika diskriminacije radnica. U tom se smislu u Povelji jasno naglašava:

„Na temelju univerzalnog principa jednakosti muškaraca i žena, mi izričito izražavamo našu spremnost na promicanje stvarne jednakosti i spremnost na borbu protiv diskriminacije. Naš je cilj društvo u kojem i žene i muškarci mogu ostvariti svoje potencijale i postići stvarnu participaciju. […] Obvezujemo se boriti za jednakost zajedno s našim drugaricama, drugovima i istomišljenicima.“

Sindikalistice su se usvajanjem Povelje zapravo obvezale na provedbu jasnih smjernica u svojim matičnim sindikatima i zemljama. One su se obvezale na borbu za otvaranje radnih mjesta za žene u zanimanjima s muškom dominacijom, za jednake plaće za muškarce i žene, za ugovore s fleksibilnim radnim vremenima u slučaju trudnoće i ugovore sa stvarnim mogućnostima za napredovanje, za promicanje izobrazbe radnica, za osiguravanje rodno osjetljivog pristupa po pitanju zdravstva i sigurnosti na radu, za ostvarivanje nulte stope tolerancije prema nasilju nad ženama, za promicanje otvaranja upravljačkih mjesta za žene, za ostvarivanje jednakih šansi. Povelja također uključuje obvezu prema ustrajnoj borbi protiv diskriminacije žena i patrijarhalne dominacije.  RadničkaPrava.org


Povezano