Objavljeno

U BiH pokrenuta kampanja podizanja svijesti o pravu očeva na roditeljski dopust

Foto: soc.ba

U suradnji sa UNFPA – populacijskim fondom UN-a te kompanijom Violeta, Sarajevski otvoreni centar pokrenuo je kampanju kako bi promovirali angažirano očinstvo i pokrenuli diskusije o barijerama s kojima se očevi u Bosni i Hercegovini suočavaju u korištenju porodiljskog odsustva, a koje im je garantirano zakonima na svim nivoima vlasti.

Istraživanje Sarajevskog otvorenog centra iz 2022. godine je pokazalo da skoro 60% očeva ne zna da ima pravo na porodiljsko odsustvo, a samo 2,6% njih je ovo pravo i koristilo. Oni koji jesu koristili porodiljsko odsustvo naišli su na određene nejasnoće i administrativne barijere koje su usporavale proces ostvarivanja ovog prava.

Jusuf Adis Šito jedan je od prvih očeva u BiH koji je koristio porodiljsko odsustvo. Sa bebom starom 42 dana ostao je sam, dok se supruga morala vratiti na posao. I te dane provedene sa kćerkom, kaže, ne bi mijenjao ni za šta (doslušajte njegovo iskustvo ovdje).

U kampanji je učestvovala i generalna direktorica kompanije Kolektiv, Mersiha Mima Mehić, koja je govorila o načinima na koje poslodavci mogu ohrabriti zaposlene da koriste roditeljsko odsustvo, i o važnosti stvaranja atmosfere koja omogućava balans između poslovnog i privatnog života.

Dio kampanje je i Festival za očeve, održan 21. srpnja u Sarajevu, koji je uključio porodice, tate, mame i djecu s različitim aktivnostima koje su za cilj imale motivaciju očeva da aktivno sudjeluju u brizi o djeci, njihovom odgoju, obrazovanju i razvoju, kao što su: prematanje/presvlačenje beba, utrka beba/puzijada, trka u guranju kolica, kviz i mnoge druge.

‘’SOC paralelno radi na adresiranju pitanja porodiljskih naknada za majke i generalno jačanja pravnih i društvenih uslova za dostojanstveno majčinstvo, ali to nije jedini put osiguravanja kvalitetnog porodičnog i poslovnog života ženama. Nema istinske rodne ravnopravnosti dokle god i očevi ne budu imali adekvatnu priliku da učestvuju u brizi za djecu, a jedan od inicijalnih uslova za osiguravanje tih prilika jeste i jačanje svijest na nivou društva o očevoj ulozi u podizanju djeteta i pravednoj preraspodjeli poslova između partnera”, izjavila je Emina Bošnjak, izvršna direktorica SOC-a.

Upravo zbog visoke stope neinformisanosti o zakonskim mogućnostima i garantovanim pravima organizatori žele uticati na svijest javnosti da oba roditelja, u skladu s međusobnim dogovorima, mogu koristiti porodiljsko odsustvo što donosi mnoge benefite – od jačanja odnosa s partnerom_icom, stvaranja i jačanja odnosa s djetetom, do većih prihoda u domaćinstvu.

U narednom periodu SOC i UNFPA će nastaviti prema nadležnim institucijama vlasti zagovarati fleksibilizaciju porodiljskog/roditeljskog odsustva kroz zakone o radu, socijalnoj zaštiti i rodno odgovorne porodične javne politike, kako bi se unaprijedila rodna ravnopravnost i zaštita prava povezanih s roditeljstvom, očinstvom i majčinstvom.


Povezano