Objavljeno

Sabor donio Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu

Hrvatski je sabor u petak donio Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, po kojemu će žrtve silovanja kao ratnog zločina, žene i muškarci hrvatski državljani, imati pravo na jednokratnu novčanu naknadu te trajnu i mjesečnu naknadu za pretrpljeno stradanje i patnju, prenosi tportal.

Žrtvama će se osigurati i dopunska zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i psihološka pomoć.

Organizacije Centar za žene žrtve rata-ROSA, Ženska mreža Hrvatske i Inicijativa za Ženski sud su dan ranije, povodom donošenja Zakona, najoštrije osudile neprimjerenu raspravu saborskih zastupnika/ca na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 20. svibnja 2015. kojom se vrijeđa dostojanstvo žrtava, te ih pozvale na odmjerenu raspravu.

Zastupnici HDZ-a, naprotiv, raspravu sa svoje strane nisu prilagodili, već su sabornicu napustili nezadovoljni najavom svečane sjednice u povodu Dana sabora, pa je Zakon izglasan bez njih. Smatraju da svečanost predviđenu za subotu Sabor ne bi trebao održati, zbog prosvjeda branitelja na Markovu trgu.

Feminističke organizacije civilnog društva brine činjenica da su neki zastupnici ovog saziva Sabora iznosili uvjerenja da sve žrtve silovanja nemaju ista prava, da su neki zastupnici gorljivo zastupali rješenja kojima bi se neke žene, žrtve silovanja diskriminiralo i kojima bi željeli onemogućiti ostvarivanje prava.

“Brine nas da su neki zastupnici imali  teze da žrtve seksualnog nasilja ne mogu ostvariti prava po ovom zakonu ako su počinitelji pripadnici HV i redarstvenih snaga. Brine nas da se nekritički spominju imena žrtava u javnim raspravama, bez poštivanja prava osobnosti žrtava. Brine nas stvaranje negativnog ozračja u trenutku koji je važan za žrtve, ali i za cijelo hrvatsko društvo”, stoji u njihovom dopisu, čiji nastavak prenosimo u cijelosti. 

S obzirom na činjenicu da Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu nije donesen niti nakon dvadeset godina od teških stradanja žena u ratu, očekujemo od saborskih zastupnika da svojim javnim radom i raspravljanjem u sabornici, sada u postupku donošenja Zakona,  doprinesu stvaranju pravnog okvira koji će dati satisfakciju žrtvama kroz obeštećenje i rehabilitaciju, kao i da doprinesu stvaranju opće atmosfere u društvu koja prepoznaje i poštuje žrtve stradale u ratu.

Imajući u vidu da se ovaj zakon tiče osoba koje su preživjele teško nasilje i napad na život i tijelo tijekom rata, da se tiče osoba koje dvadeset godina same i bez pomoći države žive sa preživljenom traumom, očekujemo da zastupnici raspravljaju  sa dužnom pažnjom i obzirnošću prema žrtvama ali i svim građanima, te da se suzdrže od promašenog politikantstva od kojeg su građani umorni i zasićeni, a žrtve viktimizirane u doba mira.

Od saborskih zastupnika očekujemo poštivanje međunarodnih ugovora, Ustava Republike Hrvatske i Zakona o suzbijanju diskriminacije.  Očekujemo da svjesni svoje odgovornosti u društvu doprinesu donošenju  zakona koji će biti dostupan svim žrtvama silovanja u Domovinskom ratu, i  koji će uspostaviti visoke i efikasne  standarde ostvarivanja prava seksualno zlostavljanih u ratu.

Centar za žene žrtve rata-ROSA, Ženska mreža Hrvatske i Inicijativa za Ženski sud podnijele su Prijedlog za promjenu Konačnog prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, te pozivamo Hrvatski sabor da usvoji navedene prijedloge kako bi Zakon zaista bio u skladu s  potrebama preživjelih.


Povezano