Objavljeno

S godinama, žene imaju sve manju šansu progovoriti u holivudskim filmovima

Problem stereotipnog prikazivanja ženskih likova na velikom platnu već je prepoznat u Hollywood-u. Samo 30% žena zauzima uloge koje zahtijevaju govor, a najnovije istraživanje je pokazalo da što su starije, žene dobivaju manje dijaloga u holivudskim filmova.

Za web stranicu Polygraph, programerka Hanah Anderson i urednik Matt Daniels izanalizirali su scenarije iz 2000 filmova. Istražujući scenarije tražili su likove koji imaju najmanje 100 redaka dijaloga te su ih spajali sa spolom glumaca/ica na stranicama IMDb-a.

Istraživanje je pokazalo da osim već poznate činjenice da glumice dobivaju manje dijaloga u scenarijima, u dobi između 22. i 31. godine pripada im 38% dijaloga, između 32. i 41. godine 31%, dok onima između 42. i 65. pripada samo 20% dijaloga u filmu.

Takva je praksa potpuno suprotna onoj s kojom se susreću glumci, koji s godinama dobivaju sve više dijaloga. Tako glumci od 22. do 31. godine starosti dobivaju 20% dijaloga, u dobi od 31. do 41. godine 32%, a najviše dijaloga, čak 39%, dobivaju muškarci u starijoj dobi (42-65).

Kada dosegnu životnu dob od 65 godina i glumci i glumice dobivaju manje dijaloga, pritom muškarci 5%, a žene svega 3%.

Na ideju za ovaj projekt Polygraph je došao uočivši nedostke u zastarjeloj metodi Bechdel testa koji je ispitivao zastupljenost žena u filmovima na temelju tri kriterija koja trebaju biti prisutna u makar jednoj od scena. Prvi kriterij Bechdel testa uključuje da su u filmu prisutne makar dvije glumice, drugi uključuje njihov međusobni dijalog, a treći iziskuje da se u razgovoru ne dotiču tema vezanih za muške likove. Analiza Polygrapha prikazuje širu i objektivniju sliku prisutnosti rodno izjednačenih dijaloga.

Analizom je otkriveno da žene nemaju glavnu riječ ni u filmovima koji su pretežno bazirani na ženskim likovima. Tako su u Disneyevim filmovima Pocahontas, Mulan i Little Mermaid muškarci pričali 70% vremena. Noviji projekti od Mouse House-a (Frozen, The Incredibles, Into the Woods) imali su jednaku prisutnost oba spola, a Inside Out, Maleficient i Alice in Wonderland filmovi su koji su imali više ženskih govornica.

U romantičnim komedijama muškarci također zauzimaju oko 58% dijaloga, a u filmovima kojima dominiraju žene poput Pretty Woman i 10 Things i Hate About You, muškarcima i dalje pripada visokih 52% dijaloga u filmu.

Od svih filmskih žanrova koje je proučavao Polygraph, pokazalo se da akcijski filmovi imaju najmanju zastupljenost žena u dijalozima te je samo devet filmova od 300 ispitanih imalo većinu govornica.

Polygraph-ovo istraživanje pruža neuobičajen način i novu perspektivu u prikazivanju rodne nejednakosti u filmovima koje gledamo. Osim što će doprinijeti godišnjoj analizi rodnospolne neravnopravnosti  Centra za istraživanje žena u filmu i televiziji, njime je stvorena baza na kojoj će se film moći pronaći ne samo prema kriteriju žanra i godini u kojoj je snimljen, već i prema rodnoj ravnopravnosti.

Tako ćete tražeći horor film iz 2000-ih s većinom ženskih dijaloga dobiti samo jednu opciju, The Descent, a u izboru romantičnih komedija prikazat će vam njih 43, među kojima su i one najpoznatije poput Sex and the City. [K.J.] Bitchmedia/TheGuardian

 


Povezano