Objavljeno

Rodno ravnopravna pokapanja kod Stonehengea

Ostaci 14 žena visokog statusa i važnosti pronađeni su u Stonehengeu, a otkriće podržava teoriju da je Stonehenge barem dio svoje povijesti funkcionirao kao groblje za kremaciju lidera/ica i važnih pojedinaca/ki.

Tijekom posljednjih iskapanja na lokaciji poznatoj kao Aubrey Hole 7 pronađeno je više ženskih nego muških posmrtnih ostataka iz razdoblja 4. i 3. stoljeća prije Krista, što bi moglo promijeniti povijesnu sliku ovog spomenika.

„U gotovo svim prikazima Stonehengea susrećemo muškarce te malo ili ni jednu ženu. Arheologija danas dokazuje kako su žene, što se pokopa tiče, bile jednako istaknute kao i muškarci“, objasnio je Mike Pitts, urednik magazina British Archeology, te dodaje kako su svi pokapani/e na ovoj lokaciji morali imati visoki status u društvu, bilo obiteljski, politički ili zbog nekih posebnih vještina.

Ovakvo nalazište potvrđuje činjenicu kako je uloga žena u društvu tijekom povijesti nailazila na svoju uzlaznu i silaznu putanju.

Zanimljiva je činjenica kako na ovoj lokaciji nisu pronađeni dječji ostatci, no znanstvenici smatraju da su njihova tijela drugačije tretirana, također kremirana no razasuta u rijeku Avon. [J.V.]  DiscoveryNews


Povezano