Objavljeno

Rodni studiji na Kosovu – Obrazovanje za poticanje društvenog aktivizma

U nastavku predstavljanja regionalnih feminističkih inicijativa u sklopu BeFema, ove su godine na festivalu gostovale Vjollca Krasniqi, Venera Çoçaj i Jeta Rexha, aktivne u okviru Sveučilišnog programa za rodne studije i istraživanja u Prištini.

U sklopu tribine S one strane granica, nacije, jezika i godina, s Anom Stevanović su razgovarale o utjecaju nacionalnog jezika i odnosa starijih i mlađih generacija na povezivanje feministkinja u regiji, kao i o institucionalizaciji nasljeđa feminističkog aktivizma u akademskom okviru.

Studentice Venera Çoçaj i Jeta Rexha istaknule su specifičnost svoje pozicije kao govornica albanskog jezika bez iskustva povezivanja feminističkih inicijativa u regiji u jugoslavenskom kontekstu. Uputile su na količinu literature prevedene na albanski kao na ograničavajući faktor i naglasile ulogu koju u podizanju informiranosti ima Sveučilišni program za rodne studije i istraživanja u Prištini.

Pokušaji uvođenja rodnih studija na Kosovu započeli su 1998. godine, a konačno su urodili plodom prije dvije godine kada je osnovan spomenuti Program. Vjollca Krasniqi, profesorica na Odsjeku za sociologiju prištinskog Filozofskog fakulteta, na ovoj je tribini uputila na vrijednost uključivanja nasljeđa feminističkog aktivizma u sveučilišni okvir kao kontekst koji dozvoljava mogućnost utjecaja na sustav.

“Iako kooptacija sa sustavom predstavlja izvjesnu prijetnju radikalizmu rodnih studija“, rekla je Krasniqi, „cilj programa rodnih studija je obrazovanje za poticanje društvenog aktivizma i distanciranje od feminističkog mainstreama i njegovih strategija.”

Usto, sve su sudionice tribine uputile na važnu ulogu koju rodni studiji u akademskom okviru imaju u prepoznavanju feminističkog nasljeđa. Osvješćivanje napora i postignuća ranijih generacija od iznimne je važnosti za nove generacije feministkinja koje žele i trebaju graditi na tim temeljima.

Međutim, na Kosovu, a ni u regiji, trenutno ne postoji okvir koji bi institucionalizirao djelovanje feminističkih inicijativa 90-ih. Çoçaj je uputila na sustavno isključivanje žena iz kolektivnog sjećanja na to razdoblje:

“Dok podižemo spomenike nasilnom otporu muškaraca toga razdoblja, nitko ne spominje mirni otpor žena”, rekla je.

Kao pokušaj promjene takve situacije, sudionici/e Programa za rodne studije i istraživanja ove su godine organizirali/e ljetnu školu u Prištini, a započeli/e su i projekt Gender Politics Online Bloga, prostora koji služi za prikupljanje tekstova koji se bave rodnom tematikom bez uredničkih intervencija, što smatraju vrijednim za  povezivanje i suradnju u regiji.

Pozvale su sve prisutne na suradnju, a blogu mogu doprinijeti i svi/e čitatelji/ce Voxa!

Piše: Petra Požgaj

 

Tekst je objavljen je u sklopu temata ‘Rodna prizma za ravnopravnije društvo’ koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

 

Povezano